Her er PODs forslag til nye hovedseter

I landets tolv nye politidistrikter skal politimester, dens stab og operasjonssentralen være på et og samme sted. Nå er PODs forslag sendt ut på høring.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet la i dag fram sitt foreløpige forslag til nye hoved­seter. Fra nyttår går vi fra 27 til tolv politidistrikt, og med det tilsvarende antall hovedseter.

Det er hovedsetene i dagens politidistrikter som er vurdert som alternativer til hovedsete i de nye politidistriktene. Andre alternativer ligger utenfor de tids- og kostnadsrammer politiet har i etableringen av nye politidistrikter.

Dette er PODs forslag til hovedseter:

 • Finnmark PD: Kirkenes*
 • Troms PD: Tromsø
 • Nordland PD: Bodø
 • Trøndelag PD: Trondheim
 • Møre og Romsdal PD: Ålesund
 • Vest PD: Bergen
 • Sør-Vest PD: Stavanger
 • Agder PD: Kristiansand*
 • Sør-Øst PD: Drammen
 • Oslo PD: Oslo
 • Øst PD: Sarpsborg
 • Innlandet PD: Hamar

*Kirkenes som administrasjonssted i Finnmark politidistrikt er politisk besluttet. Kristiansand videreføres som administrasjonssted ettersom Agder politidistrikt ikke er berørt av sammenslåing av politidistrikter.

Se kart nederst i artikkelen!

I flere av distriktene er det byer som er har utkrystalisert seg som det natrulige hovedsetet, for eksempel: Tromsø i Troms, Stavanger i Rogaland, Bodø i Nordland og Bergen i Vest.

Andre steder har det imidlertid vært langt mer usikkert, for eksempel i i Innlandet (Hamar, Gjøvik, Lillehammer), Sør-Øst (Drammen, Tønsberg, Skien), Møre og Romsdal (Ålesund og Kristiansund) og Øst (Sarpsborg, Ski og Lillestrøm).

Kriterier

I PODs høringsnotat listes det opp kriterier som ble lagt til grunn for forslagene, og hvor mye de forskjellige kriteriene vektes:

 • Gjennomføringskostnader for etablering av operativ ledelse fra nytt administrasjonssted (15% - var varierer noe ut fra grad av reiseavstander i politidistriktene)
 • Vurdert egnethet ved nye operasjonssentraler (10%)
 • Vurdert egnethet for samlokalisering av nødmeldingssentraler (10%)
 • Kostnadseffektiv praktisk beliggenhet (25% - varierer noe ut fra grad av reiseavstander i politidistriktene)
 • Rekrutteringsgrunnlag (20%)
 • Infrastruktur, nærhet til andre typer fagmiljø, offentlige myndigheter mv. (10%)
 • Hensyn til formålet til lokaliseringspolitikken (10%)

«Politidirektoratet har i sin vurdering lagt størst vekt på hensynet til rekrutteringsgrunnlag med tanke på å kunne dekke administrasjonsstedets bemanningsbehov, kostnadseffektiv praktisk beliggenhet i politidistriktet og gjennomføringskostnader ved å etablere operativ ledelse ved nytt administrasjonssted. Beliggenhet er tillagt økt betydning i forhold til gjennomføringskostnader i politidistrikter med store reiseavstander fordi det vil være ulikheter mellom distrikter om hvor stor innvirkning reiseavstander vil ha på daglig tilbud og driftskostnader, og motsatt. Vurdert egnethet ved nye operasjonssentraler og vurdert egnethet for samlokalisering mellom politi, brann og helse er vektet noe lavere».

Høringsrunden

Hovedsetet er der hvor den nye politimesteren har sitt kontor og sin lederstøtte. Det er også besluttet at operasjonssentralen skal være plassert i hovedsetet - dette kan bety at noen ansatte i politiet blir nødt til å flytte.

Politidirektoratet sier at valget av hovedsete i liten grad vil påvirke polititjenesten ovenfor befolkningen direkte, men «skal gi det nye politidistriktet best mulig rammebetingelser for å levere gode polititjenester der folk er».

Høringsgrunnlaget vil gå ut til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, DSB, politidistriktene, tjenestemannsorganisasjonene, 110-sentralene (ledere og styrer) og departementene. Det vil bli en frist på 6 uker for å komme med innspill til høringsgrunnlaget.

Det blir arrangert høringskonferanse i Oslo 14. oktober.