LITE KAPASITET: Tormod Bakke, politimester i Hedmark, sier det er vanskelig å få fullstendig oversikt over alle våpen.
LITE KAPASITET: Tormod Bakke, politimester i Hedmark, sier det er vanskelig å få fullstendig oversikt over alle våpen.

Hedmark er dårligst på «dødes våpen»

– Vi mangler kapasitet.

Publisert Sist oppdatert

Tormod Bakke er politimester i Hedmark, distriktet med flest våpen og flest våpen som ikke er registrert på levende eiere. Av 33.801 våpeneiere er i underkant av 6000 døde.

– Hvor god kontroll har Hedmark-politiet på våpen?

– Jeg kan vel si at restansene er for høye. Sånn har det vært siste årene, og det har også sammenheng med at vi er distriktet med flest våpen. Siden vi ikke har kapasitet, har vi ikke lyktes å få ned restansene på området, sier Bakke.

Bakgrunn: De døde eier 70.000 våpen

Han sier at man aldri kan ha full kontroll over alle våpen, med så mange våpen i dødsbo som det finnes i Hedmark.

– Men foreløpig prøver vi å holde nivået på restanser på samme nivå så det ikke øker. Så får vi se om vi kan få de ned i nye distrikter, sier politimester Bakke, som mener de prioriterer så høyt de kan med den kapasiteten og den tunge porteføljen politidistriktet har.

– Har dere forsøkt å skaffe oversikt over hvor våpen er?

– Vi jobber med å få oversikt hele tiden. Vi har personer ansatt som har det som arbeidsoppgaver, men det er åpenbart at vi ikke har nok. Vi har ikke mulighet per i dag for å prioritere høyere. Vi har lang saksbehandlingstid i dag på våpensaker i sin alminnelighet. Da har vi ikke kapasitet til å gå gjennom våpen i dødsbo. Man må ha fokus på nye søknader som kommer inn.

Ingrid Fløtre Laupstad, leder for sivil- og forvaltningsseksjonen i Hedmark, utdyper:

– I 2014 var det ca. 107.000 registrerte våpen i Hedmark politidistrikt. Årlig får vi veldig mange våpensøknader. Det var over 3000 personer som i fjor søkte om 4300 våpen. Det er et stort volum og tilførsel av våpen hvert år. Vi har ressurser som jobber med våpen i dødsbo og har rutiner for å følge opp. Vi har en ansatt som kun jobber med våpen i dødsbo, men vi har begrenset med ressurser når vi må følge opp våpensøknader fra mange aktive skyttere og jegere.

Les også: I toppen av lista: Helgeland

– Hvordan følger dere opp våpen i dødsbo?

– Saksbehandleren vår tar ut lister over våpeneiere som er registrert som døde. Deretter kontakter vi arvinger etter personer som har eid våpen.

I tillegg gjennomfører polititjenestemenn tilfeldige og målretta kontroller.

– Vi vurderer også våpentillatelser og tilbakekaller våpen på grunn av bekymringsmeldinger, dersom det er grunnlag for dette. Det er en del av det forebyggende arbeidet, sier Laupstad, og legger til at det kommende politidistriktet Innlandet skal diskutere problemet i høst.

– I løpet av høsten skal distriktene som slås sammen lage en felles instruks for oppfølging av disse sakene. Da vil vi vurdere hvordan vi skal følge opp våpen i dødsbo videre.

Politimester Bakke mener at distriktet har god kontroll på risikoen for ansatte, og at antallet våpen i dødsbo ikke nødvendigvis betyr noen fare for politifolk ute på oppdrag.

– Man pleier ikke finne disse igjen ute eller på steder som utgjør noen risiko. Problemet handler først og fremst om at man gjerne skulle ajourført hvem som besitter våpnene og hvor de befinner seg.

Powered by Labrador CMS