Hadia Tajik ville vite hva justis- og beredskapsministeren vil gjøre med politiets holdninger. Her sammen med Olav Unnestad og Arne Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt.
Hadia Tajik ville vite hva justis- og beredskapsministeren vil gjøre med politiets holdninger. Her sammen med Olav Unnestad og Arne Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt.

Fikk fart på debatten om kultur i politiet

Torsdag debatterte Stortingspolitikerne kultur, holdninger og ledelse i politiet i over én time. Du kan se hele debatten her.

Publisert Sist oppdatert

På Stortinget sist torsdag ønsket leder for Justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik (Ap), svar fra justis- og beredskapsminister Anders Anundsen på hvilken retning norsk politi skal gå framover.

I det som var en over én time lang debatt på Stortinget, tok Tajik i interpellasjonen fatt i 22.7-kommisjonens rapport som sa at det som gikk dårlig 22. juli 2011 i hovedsak var knyttet til holdninger, kultur og lederskap. Hun spurte hva Anundsen ville gjøre med dette.

Se hele debatten lenger ned i saken.

– Vi skal ikke være best i klassen

Fra talerstolen viste Hadia Tajik blant annet til lensmann Finn-Arild Bystrøm som gjennom Politiforum i sommer pekte på problemene politiet har med å rekruttere og ivareta nye ledere, og at politiet sliter med å klare å definere hva politikultur er.

– Enkelte blir ledere fordi det er deres tur, ikke fordi de er best egna, sa Tajik.

Hun trakk også fram utfordringer ved daglig samarbeid på politistasjoner rundt omkring i landet. Det handler om å lede den beste klassen, ikke om å være best i klassen, mente Tajik, og siterte blant annet leder i Oslo politiforening, Kristin Aga, fra talerstolen.

Tajik ga honnør til politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo for måten han endret rekrutteringsprosessene til lederstillinger, for å få fram bedre politiledere.

Tajik sa seg også enig med Ove Sem som i Politiforum skriver at «Redselen for å gjøre feil vil lett lede til dårligere mental beredskap, og rommet for felles refleksjon i politiet kan raskt utebli fordi tryggheten mangler.»

– Vi må skape dette rommet, der vi sier takk for denn jobben alle som jobber med trygghet og beredskap gjør. For dette er folk som har hodet og hjertet på rett sted. Men vi kan også kan si at dette blir veien videre nå – et politi som vil lære av sine feil, et byråkrati som jobber på tvers og politikere som samarbeider og trekker i samme retning, sa Tajik, før hun sa at hun synes det skulle bli interessant å høre hva Anundsen selv vil gjøre med arbeidet for å bedre kultur, holdninger og lederskap i politiet.

Politiets kritiske venn

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen takket Tajik for at hun tok opp ledelse og kultur som temaer i Stortinget. Han mener den nye regjeringen har gjort noe de rødgrønne aldri klarte.

– Tajiks regjering hadde satt opp 54 hovedmål og delmål for justissektoren i sitt siste fremlagte statsbudsjett – og ledelse var ikke nevnt i ett eneste av dem. Nå har denne regjeringen og jeg endret hele målstrukturen for justis- og beredskapsfeltet for å gi klarere prioritering og tydeligere ledelse. I antall er det nå ti mål, hvor det ene heter: Bedre ledelse og styrket ledelseskultur. Slik sett er det også en tydelig prioriteringsendring fra forrige til nåværende regjering, sa Anundsen.

Videre sa ministeren at begrepene ledelse, kultur og holdninger er diffuse, og at det å bidra til endringer er en kompleks utfordring. Men han er klar på at han vil være en kritisk venn av politiet.

– Gode venner sier i fra når ting ikke fungerer ordentlig. Jeg vil være en ekte venn av politiet, og en venn som står opp for politiet. Men også en statsråd som sier i fra når det er nødvendig. Det er viktig at politiet vet at de har en statsråd i ryggen, sa Anundsen.

Han framholdt politiet er i gang med en av de største endringene i etatens historie.

– De neste årene skal vi bygge et bedre og mer moderne politi som jobber mer effektivt, som er rustet til å møte fremtidens kriminalitet, og som skaper trygghet der folk flest bor og ferdes, sa Anundsen, før han fortsatte med å legge vekt på at samarbeid mellom ledere og ansatte i etaten er viktig.

– Arbeidet med holdninger, kultur og ledelse er et arbeid som må pågå hele tiden. Det må ligge som en premiss når vi utvikler virksomhetene videre. Det må være fokus i store og mindre reformer, men det må først og fremst være en del av vårt daglige fokus, sa Anundsen.

Arbeidet er også i gang innen beredskap, meldte justis- og beredskapsministeren.

– Politiet har gjennomført en rekke tiltak for å styrke beredskapsevnen.

Senere fortsatte debatten i Stortinget med innlegg fra Tajik, Anundsen og medlemmene i justiskomiteen.

Du kan se hele debatten her: