– Vi har sagt ifra om det samme som Heidi Sletten, sier Kristin Aga, leder i Oslo Politiforening.
– Vi har sagt ifra om det samme som Heidi Sletten, sier Kristin Aga, leder i Oslo Politiforening.

Fagforeninga om personalløpet: – En katastrofe

Leder i Oslo politiforening, Kristin Aga, er enig med Heidi Sletten. Og erkjenner at de kunne ropt enda høyere selv.

Publisert Sist oppdatert

I dag forteller ansatt ved Bærum politistasjon, Heidi Sletten, at hun mener personalløpet i Oslo politidistrikt står til stryk. Hun peker på det hun mener er merkelige utfall av prosessen og ansatte som ikke føler seg sett.

Og hun peker også på at fagforeninga, Oslo Politiforening, burde ropt høyere.

Kristin Aga, leder i Oslo politiforening, mener OPF har gått så langt som regelverket tillater i å protestere mot manglende involvering og medbestemmelse. Det er mulig vi burde tatt disse grepene på et tidligere tidspunkt. Men først og fremst sier hun seg enig i Slettens beskrivelse av personalløpet:

– Det har enkelt og greit vært en katastrofe. Jeg får vondt i magen når jeg ser hvordan enkelte blir behandlet. At de får informasjon om at de ikke får jobben via en e-post, i stedet for at noen setter seg ned med dem og forklarer dem hvorfor.

LES SAKEN: Heidi har jobbet 27 år i politiet og støtter reformen: – Men personalløpet står til stryk

– Føler seg overkjørt

På årsmøtet i Oslo Politiforening tidligere i mars, skulle man kanskje tro det var fullt hus når distriktet står i omstilling. Men det var det ikke.

– Vi er forbi det punktet. Jeg tror heller folk er resignerte. Og det hele er ganske enkelt. Det handler ikke så mye om utfallet og hvor folk skal jobbe, men om prosessen. Når åtte ansatte skal bli til tre, så er det ingen som har tatt en prat med de fem som ikke fikk jobbe der videre. Hadde arbeidsgiver forklart mer og gitt en begrunnelse, så hadde folk i større grad slått seg til ro, tror Aga.

I stedet har man latt være å ta seg tid til de medmenneskelige, mener hun.

– Vi sa fra starten av at det er mennesker som skal gjøre oppgavene. Den enkelte er undervurdert og ansatte føler seg overkjørt.

– Vi burde vært enda tydeligere

På spørsmål om ikke fagforeninga kunne ropt høyere, sier Aga at det er noe de har vurdert. Heidi Sletten mener Oslo Politiforening burde ropt i en ropert.

– Vi ønsker samhandling og mulighet til å finne løsninger med arbeidsgiver. Vi vil være konstruktive, men så mener noen vi har ropt for lite. Oslo politiforening har forsøkt å si ifra så tydelig som vi mener er mulig ved blant annet å protestere skriftlig og muntlig. Vi har skrevet tre brev til politimesteren der vi påpeker det samme som Heidi Sletten. Vi lot være å møte opp på et IDF-møte som en tydelig beskjed om at vi ikke fikk saksunderlaget vi mente vi hadde krav på. Dette er så vidt vi vet første gang Oslo Politiforening har uteblitt fra et IDF-møte. Til slutt klaget vi arbeidsgiver inn til IDF-sentralt (POD) for brudd på hovedavtalen. Politimesteren måtte møte i POD og svare for gjennomføringen av personalløpet.

Slik mener Aga at fagforeninga har markert motstand.

– Det er i realiteten å rope kraftig, for det har jeg aldri vært med på før. Men kanskje har ikke det vært godt nok kommunisert. Kanskje har vi gitt arbeidsgiver for mange sjanser, sier Aga.

Hun forteller at Oslo Politiforening har forsøkt å forklare medlemmene hvor de har makt og ikke, og at noen nok tror fagforeninga har mer makt på noen områder enn det de har.

– Vi burde nok vært enda tydeligere på hva folk kan forvente at vi får til, og hva som rett og slett ligger under arbeidsgivers styringsrett. Men vi har altså forsøkt å stramme inn der vi kan overfor arbeidsgiver.

Oslo politidistrikt er tidlig ute i reformen og har kjørt sitt personalløp før mange andre.

– Anbefalinga til andre distrikter må være at de må sørge for å involvere de ansatte, avslutter Aga.

Distriktet: – Lederne har gjort en meget god innsats med å ta vare på sine ansatte

I en e-post til Politiforum svarer sjef for Prosjekt nye politidistrikter i Oslo, Erik Eriksen, på katastrofebetegnelsen på personalløpet fra Oslo Politiforening. Han er uenig i at prosjektledelsen ikke har tatt høyde for det mennekselige når ansatte må bytte arbeidsplass.

– Vi er kjent med at OPF mener det skulle vært gitt begrunnelser i forbindelse med innplasseringen av ledere. Videre har OPF ønsket å få innsyn i dokumentasjon vi er avskåret fra å gi dem innsyn i. Blant annet handler det om referater fra samtaler mellom ledere og ansatte, skriver Erik Eriksen.

Han forteller at de i personalløpet har tilstrebet å følge prosedyrene som er utarbeidet personalløpet.

– Prosedyren er utarbeidet lokalt, etter sentrale føringer, og tar opp i seg lov og avtalemessige krav. Den er drøftet med bland andre Oslo Politiforening. Beslutningen om ikke å gi begrunnelse er i henholt til den besluttede prosedyre for personalløpet. Det medmenneskelige perspektivet har så absolutt vært viktig i personalløpet. Det er vår generelle oppfatning at ledere i Oslo politidistrikt har gjort en meget god innsats med å ta vare på sine ansatte gjennom en krevende prosess.