– Etterforskning har en soleklar rolle i politiets beredskap

Politidirektoratet og Atle Roll-Matthiesen vil ta erfaringene fra det nye planverket i Oslo inn i Etterforskningsløftet.

Publisert Sist oppdatert

I dag kan Politiforum fortelle om det nye planverket Oslo politidistrikt har iverksatt for etterforskning og etterretning ved store hendelser. Denne uken ble planverket lagt fram for politiets nasjonale ledergruppe.

Fungerende leder for politifagavdelingen i Politidirektoratet, Atle Roll-Matthiesen, likte det han hørte.

– Det er viktig å ha et planverk som sikrer at man kommer i gang med etterforskning raskt, med riktig kompetanse og med riktig kraft. Oslo politidistrikt har gjort et godt arbeid og laget et planverk for de store sakene. Det er testet og det har vist seg å være solid og bra, sier Roll-Matthiesen til Politiforum.

LES SAKEN: Oslo-politiets nye plan tar etterforskerne raskt inn i de store hendelsene

En del av Etterforskningsløftet og beredskapen

Politiforum kunne tidligere i år fortelle om hvordan POD ønsker å løfte etterforskningsfaget gjennom Etterforksningsløftet. 19 tiltak ble foreslått av POD. Ett av dem er å heve kompetansen på ekstraordinære og større straffesaker, samt sikre lik håndtering i distriktene gjennom nasjonale øvelser.

Roll-Matthiesen mener det nye planverket for store hendelser i Oslo politidistrikt er et godt eksempel.

– Å få etablert etterforskningens plass i beredskapen er viktig. Det handler om å ha en forhåndsplanlagt organisasjon som sikrer rett kompetanse på rett plass til rett tid. Etterforskning har ikke historisk sett hatt en klar plass i beredskapen. Men vi ser på hendelser fra blant annet Europa at etterforskning og etterretning soleklart har en rolle i beredskapen.

Et eksempel som trekkes fram er terrorangrepet i København i fjor, der gjerningsmenn dro fra det første åstedet ved kulturhuset Krudttønden og gjennomførte et nytt angrep mot en synagoge. Gjerningsmennene ble stanset etter skuddvekslinger morgenen etter. I slike tilfeller vil etterretning og etterforskning kunne spille en avgjørende rolle i å vite hvem som står bak og hvordan operative mannskaper kan stoppe dem.

Ønsker et felles nasjonalt planverk

– Nå tar vi skrittene som er gjort i Oslo og erfaringer fra Politihøgskolen med oss videre. Den nasjonale ledergruppa ga tilbakemelding på at det de hørte fra Oslo var relevant for resten av politiet også, forteller Roll-Matthiesen.

Helt konkret betyr det at erfaringer tas med inn i stabs- og ledelsesøvelsene ved Politihøgskolen.

– Og i Etterforskningsløftet vil vi sørge for en nasjonal tilnærming. Vi ønsker et felles planverk med en nasjonal mal. Oslo politidistrikg og Politihøgskolen har en viktig funksjon i å erfare dette, og PODs rolle skal være å skape en nasjonal tilnærming. Arbeidet som er gjort i Oslo er veldig positivt, avslutter Roll-Matthiesen.