Politimann på patrulje.
Politimann på patrulje.

Enighet om ny ATB-avtale

Arbeidstakerorganisasjonene og Politidirektoratet (POD) ble onsdag enige om en ny ATB-avtale for perioden 2016-2017.

Publisert Sist oppdatert

Det 15 sider lange avtaledokumentet ble offentliggjort i ettermiddag, og inneholder blant annet en rekke detaljerte punkter som beskriver arbeidstid, hviletid og godtgjørelser for polititjenestemenn og -kvinner.

Den nye ATB-avtalen har en ny struktur, men innholdet er i det vesentligste videreført, melder POD og Politiets Fellesforbund (PF).

– Det har vært god dialog mellom partene i forhandlingene. Vi er glade for at vi nå har kommet til enighet innenfor den rammen vi har, sier Frode Aarum, seksjonssjef for arbeidsrett i POD i en pressemelding.

– Vi har fått til en god avtale hvor verneperspektivet er satt i høysetet. Jeg er glad for at vi fikk til en løsning. Uten ATB ville vi fått en dårligere polititjeneste. Det har vært særdeles tøffe og krevende forhandlinger, men vi har fått til en avtale som ivaretar både verneperspektivet og samfunnets behov for fleksibilitet, samtidig som den gir tilfredsstillende vilkår for våre medlemmer, sier PF-leder Sigve Bolstad i en pressemelding på PFs hjemmeside.

TRYKK HER FOR Å LASTE NED AVTALEN I SIN HELHET (PDF)

Endringer i avtalen

Dette er de nye punktene i avtalen:

  • Øvrige ansatte som arbeidsgiver ser behovet for å bruke i henhold til avtalen kommer inn på avtalen etter 3 ganger unntaksbruk.
  • Transportledsagere er unntatt fra arbeidsmiljølovens § 10-6, 1.-9. ledd i samme utstrekning som polititjenestemenn er i forskrift av 16. desember 2005, når det gjelder tjeneste knyttet til transportoppdrag.
  • Beredskapstroppen har fått anledning til å avtale inntil 12 timers ordinære tjenestesett.
  • Avtalen gir mulighet for å avtale arbeidsplaner inntil 26 uker.
  • Avtalen gir mulighet for bytting/flytting av vakter, forutsatt leders godkjenning og at endringene ikke kommer i strid med hvilebestemmelsene.
  • Det er ikke lenger krav om å dokumentere skikkethetsvurderinger og risikovurderinger når man benytter unntak fra hvilebestemmelsene på under 11 timer døgnhvile. Dokumentasjonskravene opprettholdes imidlertid når man har under 8 timer døgnhvile.
  • Avtalen har fått et nytt kapittel 8, som har til intensjon å styrke etterlevelsen av avtalen.
  • Likt grunnbeløp for alle som er omfattet av avtalen: 33.000 kroner

– Politiets Fellesforbund har hatt som mål å få etablert et likt belastningstillegg for alle som er på avtalen. Jeg er også tilfreds med at summen er regulert i tråd med tariffoppgjøret i 2015, sier Bolstad i pressemeldingen.

Lange forhandlinger

Forhandlingene har pågått siden 25. august, og målet var til å begynne med å komme til enighet allerede innen utløpet av september.

POD sa i høst også opp den eksisterende ATB-avtalen med virkning fra 1. januar 2016, og det begynte nå å haste for å komme i mål med forhandlingene.

Dersom partene ikke hadde kommet fram til en ny avtale før årsskiftet, ville politi- og lensmannsetaten måtte driftes etter arbeidsmiljøloven med forskrifter, samt hovedtariffavtalen.

Enigheten innebærer nå at arbeidsplaner kan videreføres også etter nyttår.

Ingen forskrift-bruk

Dermed blir det heller ikke aktuelt for POD å ta i bruk en omstridt forskrift hvor politifolk kunne risikere å bli påtvunget nye arbeidstidsordninger uten medbestemmelse.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård varslet på PF-landsmøtet i november at det var aktuelt å ta i bruk forskriften, noe som førte til en hissig ordkrig mellom Humlegård og PF-leder Sigve Bolstad.