Uniformsutvalget, bestående av politibetjent Rutledal, overbetjent Brekke, byråchef Edvald Lassen, politimester Selmer, politifullmektig Riisnæs og politikonstabel Ingvald Rutledal, ble enige om en ensartet politiuniform i Norge.
Uniformsutvalget, bestående av politibetjent Rutledal, overbetjent Brekke, byråchef Edvald Lassen, politimester Selmer, politifullmektig Riisnæs og politikonstabel Ingvald Rutledal, ble enige om en ensartet politiuniform i Norge.

Brukte 29 år på ensartet politiuniform

Etter 22 år er fortsatt politiets utskjelte skinnjakke i bruk i etaten. Da Politiforbundet ville ha en ensartet politiuniform, tok det enda lengre tid.

Publisert Sist oppdatert

For mens politifolk i dag ikke er fornøyde med den utdaterte skinnjakka, var det en langvarig prosess å få på plass en ensrettet politiuniform i Norge.

Allerede på fagforeningens landsmøte i 1906, var det nemlig bred enighet om at norsk politi måtte bruke en og samme uniform. På denne tiden var det fortsatt forskjellig bekledning i de mange kommunale politivesener rundt omkring i Norge.

Men det skulle ta 23 år før Justisdepartementet den 26. april 1929 nedsatte en komité for å komme fram til hvordan en slik uniform skulle se ut. Ytterligere tre år senere konkluderte komiteen, som besto av både politibetjenter, en lensmannsbetjent, en lensmann og en politimester, om en felles uniform.

Politiuniform-riks.jpg
Politiuniform-riks.jpg

Og så, 15. mars 1935, 29 år etter Politiforbundets første utspill, ble komiteens uniformsvalg endelig besluttet i statsråd.

Det var ifølge rapportene distinksjonene og gradssystemene som voldte komiteen mest hodebry. Selve uniformens form og utforming, var det mindre diskusjon rundt.

Lueskilt.jpg
Lueskilt.jpg

Arkitekt Henrik Bull tegnet utkastet til lueskilt for den felles politiuniformen, et skilt som ikke er veldig ulikt det som brukes den dag i dag.

Skredderfirmaet Martin Moe & sønn i Akersgaten 20 i Oslo, fikk oppdraget med å utforme uniformsmodellene.

Politiuniform.jpg
Politiuniform.jpg