Bevæpnede politistyrker på Carl Berners plass i Oslo.
Bevæpnede politistyrker på Carl Berners plass i Oslo.

Bevæpnings-ja fra «hele» Oslo

I august skrev Politiforum at fire av fem operativt ansatte ved Grønland politistasjon ønsker fast bevæpning. Nye tall viser at resten av Oslos operative er enige.

Publisert Sist oppdatert

Tallene i undersøkelsen fra tillitsvalgt Adnan Naeem ved ordensavdelingen på Grønland, vakte oppsikt da Politiforum presenterte dem. Nå har den samme undersøkelsen blitt gjennomført på de andre politistasjonene i hovedstaden, samt på Hundetjenesten og Operativ utlending-avdelingen.

Bevæpning grafer WEB.jpg
Bevæpning grafer WEB.jpg

Resultatet er entydig. Av de 437 operativt ansatte som har svart på undersøkelsen, ønsker hele 81,7 prosent – altså fortsatt fire av fem – fast bevæpning.

– Det hender at vi opererer alene. At en person skal åpne opp våpenskrinet samtidig som han eller hun kjører og håndterer sambandet, det går bare ikke, sier politibetjent Sigvald Jensen, som er tillitsvalgt i Hundetjenesten.

– Ekstra sikkerhet

Hos dem har 36 av de 42 spurte – over 85 prosent – svart «ja» på spørsmålet om de ønsker fast bevæpning eller ikke. Jensen understreker at det hos Hundetjenesten stort sett jobber eldre og erfarne polititjenestemenn, og at dette er folk med mange operative år bak seg.

Sigvald Jensen.JPG
Sigvald Jensen.JPG

– Snittalderen er godt over 40 år hos oss. Så dette er jo voksne folk, sier han, og fortsetter:

– Vi har selvsagt diskutert spørsmålet hos oss, og det vil jo være en ekstra belastning å bære pistol. Det er ikke bare positivt. Samtidig ville nok de fleste følt det som en ekstra sikkerhet, både for seg selv, en eventuell makker og ikke minst tredjeperson. I samfunnet som vi lever i burde vi vært fast bevæpnet for lenge siden. Pistolen er jo et ekstra verktøy, at vi har den tilgjengelig, betyr ikke at vi ønsker å bruke den.

Jensen sier ingen på Hundetjenesten ble overrasket da den første undersøkelsen fra ordensavdelingen på Grønland politistasjon ble presentert i august.

– Vi visste omtrent hvor landet lå, og står 100 prosent bak uttalelsene til Adnan fra den gangen. Vi har de samme erfaringene og utfordringene.

Alle vil bevæpnes

Torbj�rn Hjelle S�rum.JPG
Torbj�rn Hjelle S�rum.JPG

Heller ikke tillitsvalgt Torbjørn Hjelle Sørum på Operativ utlending-avdelingen i Oslo politidistrikt stusset over at så mange som fire av fem på Grønland ønsket bevæpning. Det er kanskje ikke så rart, gitt at tallene derfra viser at alle operative – 18 personer – ønsker fast bevæpning.

– Vi ble ikke sjokkert over ja-prosenten fra Grønland, nei. Den beskriver godt stemningen hos oss når vi diskuterer dette spørsmålet. Vi kjenner oss definitivt igjen i situasjonsbeskrivelsen deres, understreker Hjelle Sørum overfor Politiforum.

De operative på hans avdeling jobber veldig mye i forbindelse med åpne rusmiljøer, og stort sett i kretsene Grønland og Sentrum i Oslo.

Også på Sentrum politistasjon har undersøkelsen blitt gjennomført, blant så mange som 111 operativt ansatte. Og der er tallene entydige: 95 har svart ja, noe som utgjør 85,5 prosent.

Stasjonen som skiller seg ut, er Majorstua politistasjon, men også der er det et flertall som ønsker fast bevæpning – nærmere bestemt 62,6 prosent av 67 operative som har besvart undersøkelsen. Stovner politistasjon er i skrivende stund i gang med undersøkelsen, men rakk ikke å fullføre den innen Politiforum gikk i trykken.

Spørsmålet om bevæpning skal opp til behandling under Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte i Molde i november.