Slik ser nederlandsk politi for seg å utvikle ANPR. På det første bildet ser du antall ANPR-kameraer montert på veiene i i år. På bilde nummer to, ser du planene nederlandsk politi har for å sette opp nye enheter i løpet av året. På det siste er planen for 2020 - langt flere kameraer er satt opp, blant annet ved hjelp av private. Nederlandsk politi kan dermed ha kontroll med langt flere kjøretøy gjennom et land som brukes som en gjennomfartsåre i Europa.
Slik ser nederlandsk politi for seg å utvikle ANPR. På det første bildet ser du antall ANPR-kameraer montert på veiene i i år. På bilde nummer to, ser du planene nederlandsk politi har for å sette opp nye enheter i løpet av året. På det siste er planen for 2020 - langt flere kameraer er satt opp, blant annet ved hjelp av private. Nederlandsk politi kan dermed ha kontroll med langt flere kjøretøy gjennom et land som brukes som en gjennomfartsåre i Europa.

ANPR-framtiden nederlandsk politi drømmer om

Ser du forskjellen på 2016 og 2020? Nederlandsk politi satser 32 millioner euro på ANPR og vurderer å bruke private kameraer og sensorer til å samle inn informasjon.

Publisert Sist oppdatert

Mens norsk politi skal bruke de gamle ANPR-enhetene til Tollvesenet og Vegvesenet, satser nederlandsk politi for fullt på ANPR. Elle de Jonge i det nederlandske politiet kunne i april fortelle norske kolleger om framtiden han ser for seg for teknologien i Nederland.

I Nederland rustes nå ANPR-teknologien opp, slik at nederlandsk politi til enhver tid skal kunne sjekke nummerskiltet på 1000 biler i sekundet. Tidligere var tallet 60.

– Før gjorde regionene i det nederlandske politiet hver sine ting. Nå har vi fått et nasjonalt politi, og vi ønsker å lage én ANPR-sentral for alle de 50.000 politifolkene, sier Elle de Jonge.

Ved å sentralisere ANPR-systemene, vil politiet i Nederland kunne følge bilenes bevegelse gjennom landet og ha felles «blacklists», lister over registreringsnumre som vil slå ut hos politiet når de passerer ANPR-enhetene.

Elle de Jonge i nederlandsk politi undersøker en ANPR-enhet fra Tollvesenet.
Elle de Jonge i nederlandsk politi undersøker en ANPR-enhet fra Tollvesenet.

Nederlenderne ser for seg å bruke kameraer på veiene, som slår ut hos politiet i bilene.

– Du trenger i prinsippet ikke lenger ha kameraer i bilene. Man vil kunne bruke offentlige kameraer til å lese registreringsnumrene, fortalte de Jonge sine norske kolleger i Stavern.

Nederlandsk politi har satt av 32 millioner euro, nær 300 millioner norske kroner, fram mot 2020.

LES OGSÅ: Har vurdert ANPR i seks år - fortsatt har ikke distriktene egne enheter

Vurderer privat samarbeid

ANPR-kameraene er i utvikling. Nederlandsk politi ser nå på muligheten for å kunne lese utenlandske skilt, og ANPR-systemene er blitt tilgjengelige for politiets mobiltelefoner. Politifolk skal helt enkelt kunne fotografere bilskilt med mobiltelefon og kunne få treff dersom registreringsnummeret er ført opp på en «blacklist».

Framtida kan også by på flere muligheter. Elle de Jonge og hans nederlandske kolleger diskuterer om de kan bruke data fra private aktører, som for eksempel parkeringsselskaper. ANPR-kameraer er videre bare én av flere type sensorer politiet ser for seg kan være en mulighet til å fange opp kriminelle. Lydsensorer og overvåking av sosiale medier kan også være sensorer for framtidens politi.

Med mobiltelefonen kan politifolk i Nederland skanne bilskilt. Nummeret sjekke direkte opp i den sentrale databasen, og befinner bilen seg på en «blacklist», får politiet beskjed.
Med mobiltelefonen kan politifolk i Nederland skanne bilskilt. Nummeret sjekke direkte opp i den sentrale databasen, og befinner bilen seg på en «blacklist», får politiet beskjed.

Personvernhensyn taler imidlertid imot en kraftig utvidelse av innsamling av data. Foreløpig har myndighetene i Nederland stoppet politiets ønske om å kunne gå tilbake 28 dager tid, for å kunne etterforske store ulykker eller alvorlig kriminalitet.

Det nederlandske politiet jobber også med å finne løsninger som kan avsløre de som jukser seg forbi ANPR-systemet, for eksempel ved å stjele andres registreringsskilter eller dekke til skiltene. Løsninger på dette kan være kameraer som ved hjelp av å måle bilens fasong kan avgjøre bilmerke og modell, og sjekke det opp mot registreringsnummeret på bilen. Hvis dette ikke stemmer vil nærmeste patrulje automatisk varsles.

De jobber også med å finne en løsning på hvordan man kan identifisere en stjålet bil med ANPR før eieren selv vet at bilen er stjålet. En sender sammen med bilens orginalnøkkel kan brukes til å identifisere kjøretøy på veiene, som en ekstra identifikasjon i tillegg til registreringsnummeret.