Nye Apple Watch vil sitte rundt håndleddene til politifolk i framtida.
Nye Apple Watch vil sitte rundt håndleddene til politifolk i framtida.

Alle operative politifolk får Apple Watch

Bruk av Apple Watch med tilgang til politiets systemer blir en del av prosjektet Politiarbeid på stedet.

Publisert Sist oppdatert

Som en følge av nedleggelsen av Merverdiprogrammet i politiet, satt Politiets IKT-tjenester igjen med ubrukte midler fra fjorårets budsjett. I mangel på andre områder å bruke pengene på, satte derfor Politiets IKT-tjenester i gang med å tilpasse politiets datasystemer til Apple Watch.

Nå er resultatet av arbeidet klart: Alle operative politifolk får tildelt én Apple Watch med tilgang til politiets datasystemer.

– Dette er et nytt stort framskritt for at patruljene skal kunne gjøre enda mer etterforskning på stedet. Dette gir politifolk mulighet til blant annet å gjøre lydopptak, motta beskjeder fra operasjonssentralen og være tilgjengelig på politiets e-post-applikasjon WorxMail til enhver tid, sier IKT-direktør i Politidirektoratet, Cato Rindal.

Kan kobles til biler og nettbrett

ShareFile, WorxMail, Agent og Mitt oppdrag er noen av appene politiet har utviklet selv til nettbrett. Noen av dem vil få støtte på Apple Watch også.
ShareFile, WorxMail, Agent og Mitt oppdrag er noen av appene politiet har utviklet selv til nettbrett. Noen av dem vil få støtte på Apple Watch også.

Fra før har prosjektarbeid på stedet blant annet innebåret at patruljer har Ipad i bilene. Det er også gjort lydopptak med lydopptakere. Apple Watch vil imidlertid effektivisere arbeidet ytterligere, ved at lydopptak kan tas opp med klokka og sendes direkte inn i politiets systemer.

Det vil også være lettere å få tak i forsvunnede nettbrett dersom det skulle være behov for det, ettersom hver klokke er knyttet opp til nettbrettet som tilhører bilen.

Politiforum har tidligere fortalt om at politiets nye BMW X5 leveres med 100 meter internettsone rundt bilen. Patruljene vil kunne koble både klokke og nettbrett opp mot dette.

Ser på muligheten for å logge fysiske data

Cato Rindal, IKT-direktør i Politidirektoratet.
Cato Rindal, IKT-direktør i Politidirektoratet.

Politifolk trenger i utgangspunktet ikke å bestå fysiske tester etter at de har gått ut av Politihøgskolen. Men med Apple Watch får man nå mulighet for å måle puls og aktivitetsdata. En såkalt «activity check» er noe Politiets IKT-tjenester nå ser på om de kan benytte seg av.

– Å logge de fysiske dataene vil kunne gi oss en status på helsetilstanden til tjenestefolk i politiet. Men jeg vil understreke at dette selvsagt vil skje helt anonymt dersom det blir en realitet, sier Rindal.

Apple Watch kan også minne politifolk på å drikke nok vann.

– Vi er opptatt av helsen til de ansatte, slår IKT-direktøren fast.