Et ansvarlig politi

Spesialenheten må tilføres tilstrekkelig ressurser. Det påpeker Politiets Fellesforbund i en høringsuttalelse på Finstadsvalgets rapport «Et ansvarlig politi».

Publisert Sist oppdatert

Finstadutvalget har evaluert Spesialenheten for politisaker og klageordningen i politiet. Politiets Fellesforbund er svært fornøyd med at utvalget har foretatt en grundig gjennomgang. Det er viktig at etterforskning av handlinger til politi- og påtalemyndighet blir gjennomført på en måte som gir tillit i samfunnet og innad i etaten.

Spesialenheten lider under ressursknapphet. Det fører blant annet til altfor lang saksbehandlingstid – noe som er uholdbart for både anmelder og den tjenestemannen som er under etterforskning. Det er i tillegg et arbeidsmiljømessig problem for de ansatte som er under vedvarende og sterkt press fra alle hold, men uten muligheter til selv å påvirke utviklingen. Dette dreier seg i ytterste konsekvens om tilliten til Spesialenheten, både fra publikum og de ansatte i politi- og lensmannsetaten.

Justissektoren har ikke råd til at Spesialenheten ikke tilføres tilstrekkelig ressurser.

Powered by Labrador CMS