Mange stillinger vil bli ledige til våren

95 prosent av det uteksaminerte kullet har de siste årene fått jobb i politiet innen 10 måneder ifølge Politidirektoratets (POD) statistikk.

Publisert Sist oppdatert

– Dette har skjedd uten at det har vært iverksatt særskilte tiltak for de uteksaminerte, sier Catharina Svensson, seksjonssjef for personalutdanningen i POD, som presenterer statistikken for Politi­forum.

Svensson opplyser også om at de fleste ledige stillingene vil dukke opp i perioden fra mars/april og frem til juni. Studentene må dermed smøre seg med tålmodighet.

– Vanligvis er det et underskudd på kvalifiserte søkere til ledige stillinger i denne perioden. Dette skyldes naturlig avgang fra etaten, samt at en del også søker seg bort fra etaten, sier Svensson.

Hun opplyser imidlertid at det allerede per 1.september i år var 179 ledige stillinger i politiet. Disse tallene inneholder imidlertid også stillinger som bare er planlagt, men som ennå ikke er lyst ut. Men, det er jo langt ifra alle disse stillingene de nyutdannede er kvalifiserte til å søke på.

– Ved ansettelse i høyere stillinger, hvor de nyutdannede ikke når opp, vil det i de aller fleste tilfeller bli behov for å fylle opp med stillinger på lavere nivå. En vil derfor i en overgangsperiode måtte belage seg på at det ikke er stilling til alle de uteksaminerte. Dette er på samme måte som ellers i arbeidslivet, sier Svensson.

I rapporten «Politiet mot 2020» er målet en dekningsgrad av politi på 2 mot 1000 innbyggere. Justisdepartementet mener dette fremdeles er et realistisk mål å nå, men noen garantier om jobb for årets 720 nye studenter kan de ikke gi.

– Departementet mener at dekningsgraden er realistisk å oppnå innen 2020. Det er imidlertid ikke mulig å gi lovnader og garantier i 2010 om at alle de 720 politistudentene som uteksamineres i juni 2013 skal være sikret jobb i politi- og lensmannsetaten. Justisdepartementet har imidlertid som tidligere en klar målsetting om at alle studentene skal få jobb etter endt utdanning, sier Moland Pedersen.

- Mange politidistrikt har så dårlig økonomi at de istedenfor å ansette heller kutter stillinger. Hva skyldes disse økonomiproblemene i distriktene, og hva kan gjøres for å bøte på situasjonen?

– Det er den enkelte politimester som har ansvaret for polititjenesten i politidistriktene. Departementet bør og skal være svært tilbakeholden med hvilke signaler vi måtte gi om styringen i de enkelte distriktene. Jeg legger til grunn at den enkelte politimester best vet hvilke prioriteringer som er riktige i hans eller hennes distrikt. Budsjett- og årsverksøkningen i politi- og lensmannsetaten fra 2006 viser at det har skjedd en markert styrking av etaten de senere årene, så jeg er trygg på at distriktene klarer å prioritere godt innenfor disse rammene, sier Moland Pedersen.

Powered by Labrador CMS