Et godt år for Oslo-politiet

2010 ble et godt år for Oslo politidistrikt med litt bedre oppklaringsprosent enn året før. Men best gjorde hovedstadspolitiet det på vinningsfeltet.

Publisert Sist oppdatert

Det kom fram da politimester Anstein Gjengedal la fram Strasak-tallene på en pressekonferanse tirsdag 11. januar. Antall anmeldelser i politidistriktet endte på 88 073, som er noe lavere enn året før, og oppklaringsprosenten steg til 23 prosent fra 20 i 2009.

- Vi har 40 000 vinningssaker pr år uten spor, minnet politimesteren om da han forklarte pressen årsaken til tallet. Totaltallet endte på 48947 anmeldelser - ned med fire prosent. Oslo opplevde at 55,6 prosent av alle anmeldelsene gjaldt nettopp vinning - mens den i landet for øvrig utgjorde 41,8 prosent.

Antall ran gikk ned i fjor, antall innbrudd i villa og leiligheter gikk ned - noe politimesteren er svært fornøyd med. Totalt gikk innbrudd i villa og leiligheter ned med 47 prosent, mye takket være distriktets nye Etterretnings- og vinningsavsnitt ved Majorstua politistasjon.

9200 anmeldelser ble mottatt på nett - noe som utgjør 36 prosent av alle nettanmeldelser i landet.

I en tid hvor enkelte snakker om avkriminalisering eller legalisering av narkotika, kunne en fornøyd politimester vise til at politiet gjorde en god innsats mot narkotikakriminalitet i fjor. 8170 saker ble anmeldt, noe som er 1611 flere flere enn året før. Politimesteren var klar på at selv slitne narkomane ikke har lov til å omsette narkotika.

De fem ulike politistasjonene i Oslo jobbet i fjor målrettet mot det åpenlyse narkotikamiljøet rundt Oslo Sentralstasjon i prosjektet "Sommer i Sentrum". Det er blant årsakene til at narkotikatallet økte.

Grovt tyveri fra person på offentlig sted utgjør 67,5 prosent av alle slike saker i landet.

Saksbehandlingstiden gikk ned med noen få dager i snitt for landets største politidistrikt, til 117 dager mot 121 dager i 2009.

Politimester Anstein Gjengedal var tydelig på at antall lovbrytere blant unge har gått betydelig ned: Utviklingen på dette området er meget god, sa han. Nedgangen i antall saker med unge forbrytere under 18 år er betydelig selv om det skjer en relativt stor vekst i barne- og ungdomsbefolkningen i byen. Snart bikker antall innbyggere i hovedstaden 600 000.

Oslo-politiet melder om nedgang i både seksuallovbrudd (9,6 prosent), skadeverk (10,7 prosent) og vold (2,3 prosent) sammenlignet med 2009.

Totalt i Norge ble det anmeldt 270 636 forbrytelser og 123 565 forseelser i 2010. Antallet anmeldte forbrytelser viser en nedgang på 2,4 prosent i forhold til 2009. Det er en liten økning i antall anmeldte voldssaker og seksuallovbrudd.

Oppklaringsprosenten på landsbasis ligger på 41,5 %, Oslo ikke inkludert. Når Oslo er inkludert er oppklaringsprosenten 37,4 %.

Powered by Labrador CMS