Lisa Figenschou, leder av PF Politistudentene, oppfordrerPolitihøgskolen til å være flinkere til å informere om at studentene faktisk ikke er forsikret i disse øvelsene.

Mener ny lov om yrkesskade også må gjelde studentene

Når politistudenter deltar som markører på treninger for Delta og UEH, er de ikke dekket av forsikring gjennom skolen. – Jeg tror ingen var klar over det, sier Lisa Figenschou, leder av PF Politistudentene.

Publisert

I oktober i fjor uttalte tidligere justisminister Jøran Kallmyr (Frp) at regjeringen hadde en ambisjon om å få gjennom en lovendring i løpet av våren, for å styrke politiets mulighet for yrkesskadeerstatning under øvelser. Nåværende justisminister Monica Mæland (H) har også fortalt at det jobbes mot dette, med mål om at lovforslaget skal sendes på høring til sommeren.

Utfordringen med dagens lovverk er at det stiller krav om at det må ha skjedd noe uventet for at man skal få yrkesskadeerstatning, og Nav og Statens pensjonskasse mener det ikke er uventet å få skader når man trener på farlige situasjoner. Som Politiforum tidligere har skrevet, har dette i en rekke tilfeller ført til at politifolk som blir skadet under trening ikke får yrkesskadeerstatning.

Lisa Figenschou, leder av Politiets Fellesforbunds (PF) studentforening PF Politistudentene, er usikker på om den nye loven vil gjelde for politistudenter som deltar som markører for Beredskapstroppen (Delta) og Utrykningsenheten (UEH).

– Når studentene er på skolen er de dekket av skolens forsikring, og det samme gjelder når de er ute i praksis. Men Politihøgskolen sender stadig ut e-poster til studentene med spørsmål om de vil være markører på treningene til Beredskapstroppen og UEH. Dette foregår på frivillig basis, og vi har vært i dialog med skolen for å høre om studentene er dekket av skolens forsikring under disse øvelsene. Nå har vi fått vite fra skolen at de ikke er forsikret, ettersom dette gjøres på frivillig basis, sier Figenschou. 

LES OGSÅ: Kallmyr ønsker lovendring knyttet til yrkesskade: – Vi anser det som en lovnad

Bruker ofte studenter

Studentlederen sier dette betyr at Politihøgskolen oppfordrer studentene til å delta i øvelser hvor de ikke er dekket av forsikring, hvis de skulle skade seg.

– Jeg tror ikke noen var klar over det, og det er viktig for oss at studentene kan delta på disse øvelsene og være trygge og forsikret. Vi vil oppfordre Politihøgskolen til å være flinkere til å informere om at studentene faktisk ikke er forsikret i disse øvelsene, sier hun.

Selv om studentene hadde hatt forsikring, forklarer Figenschou at det kan være vanskelig å få erstatning hvis man blir skadet som markør utenfor skolen.

– Forsikringsselskapene tolker loven slik at det å være markør ikke regnes som en plutselig, ytre og uforutsett hendelse, og da mener de kravet for å få erstatning ikke er til stede. Jeg vet ikke om lovendringen det jobbes med også vil gjelde for studenter som er markører i politiets øvelser, sier hun.

Hun mener lærdommen studentene får som markører for Beredskapstroppen og UEH er viktig, og ønsker at dette er noe de skal kunne fortsette med.

– Jeg vil også tro at særlig Beredskapstroppen vil slite med å få nok markører til øvelsene sine hvis de ikke kan bruke politistudenter, for det virker for oss som om de bruker studentene veldig ofte, sier Figenschou.

Ifølge Ole Vidar Dahl, leder for Felles enhet for nasjonale bistandsenheter, har Beredskapstroppen brukt politistudenter som markører på til sammen 30 øvelser i løpet av 2018 og 2019. På hver av disse øvelsene har cirka seks studenter deltatt som markører. 

LES OGSÅ: Nektes erstatning etter skade i arbeidstiden

Geir Valaker, leder for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen i Oslo.

Uklart om studenter omfattes

Justisdepartementet opplyser at lovendringen om yrkesskadeerstatning for politiet etter planen skal sendes på høring i juni. Politiforum har spurt departementet om studenter som deltar på øvelser med politiet vil omfattes av denne lovendringen. Dette har vi ikke fått noe klart svar på. Justisdepartementets kommunikasjonsavdeling skriver at de ikke kan gi annen informasjon enn denne:

«Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med et lovforslag om yrkesskadedekning for tilsatte i politi- og lensmannsetaten. Forslaget vil etter planen bli sendt på høring i juni, med en høringsfrist på tre måneder.»

Geir Valaker, avdelingsleder for bachelorutdanningen i Oslo, mener henvendelser om å delta som markører i øvelser for Beredskapstroppen og UEH bør inneholde informasjon om at studentene ikke er dekket av forsikring i skolens regi.

– Det er selvsagt ønskelig at aktuelle henvendelser også inneholder informasjon om forsikringsdekning. Det er et punkt som vi årlig kan legge inn som en påminnelse til studentrådene ved alle lokasjoner. Vi kan også ta dette opp med Beredskapstroppen og UEH, slik at de informerer om forsikring ved uhell, når de spør om studenter vil delta, sier Valaker. 

LES OGSÅ: Ble påkjørt bakfra under trening - Får ikke yrkesskadeerstatning

– Ukjent for meg

Ifølge Figenschou i PF Politistudentene blir forespørslene om å delta på øvelsene til Beredskapstroppen og UEH videreformidlet til studentene via e-poster fra lærere. Hun forteller at det også har blitt lagt ut forespørsler på skolens digitale plattform Canvas. Dette sier Valaker at han er helt ukjent med.

– Jeg trodde det var en ordning slik at jeg fikk disse henvendelsene, men da er det også andre som legger ut informasjon om dette. Jeg kjenner kun til de henvendelsene som jeg mottar. De behandles på samme måte som andre eksterne henvendelser som er rettet til studentene, ved at de i all hovedsak videreformidles til leder eller nestleder i studentrådet, eventuelt den kontaktpersonen studentrådet utpeker. Jeg har hørt at det har blitt hengt opp oppslag om ulike ting, og det er mulig det også har skjedd her, sier Valaker, og fortsetter:

– Men vi bør ha en felles policy på hvordan slike henvendelser håndteres. Dette kan vi ta opp med studentrådslederne i en innledende fase til høsten, og også formidle en ensartet praksis til skolens ansatte, sier han. 

Valaker legger til at studentene kan få god lærdom gjennom å for eksempel inneha markørroller i slike øvelser.

– Læringspotensialet er størst når studentene er i tredje og avsluttende studieår, sier han.

Ole Vidar Dahl, leder for Felles enhet for nasjonale bistandsenheter, sier de ikke har vært klar over at studentene ikke var dekket av forsikring når de deltok i øvelsene. Han synes det er bra at Politihøgskolen vil ta dette opp med dem, for å sikre at studentene blir godt nok informert om det.

– Det ser vi på som positivt. Vi vil ikke underslå noe som helst, og vi har ikke vært oppmerksomme på dette. Hvis vi kommer i en ny prosess om markører, vil vi informere om dette, sier Dahl. 

LES OGSÅ: Politikere overrasket over yrkesskadesaken: - Fremstår som underlig

Powered by Labrador CMS