− Forventer trygghet på arbeidsplassen

Nina A Farag er nyvalgt leder i likestilling og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund. Hun ser fellestrekk i historiene som fortelles.

Publisert

Politiforum har latt nyvalgt leder i likestilling og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund, Nina A. Farag, lese de anonymiserte historiene kvinner har sendt Politiforum.

Alle handler om uønsket seksuell oppmerksomhet fra politikollegaer. 

– Jeg er ikke overrasket, men skulle virkelig ønske det ikke skjedde. Jeg ser det er kvinner fra hele spekteret av ansatte. Politidirektoratets kartlegging viser at det er over 300 politiansatte som melder om uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen. Bare det siste året. Vi kan heller ikke utelukke at det kan gjelde menn også. Historiene gir tydelige eksempler på hva som foregår, og de er for mange, sier Farag.

FELLESTREKK: Leder i likestilling- og mangfoldsutvalget, Nina A. Farag sier hun ser felles fellestrekk med historiene som er gjengitt.

Hun ser fellestrekk i historiene som er gjengitt.

– Jeg ser de som utsettes for dette i første omgang blir overrasket, usikre og noen blir nærmest handlingslammet. Selv om de vanligvis ville stått opp og svart tilbake i en hvilken som helst lignende hendelse hvor det ikke er kollegaer som er innblandet. Jeg leser at de ikke handler slik de mener at de egentlig burde gjøre. Dette er et faktum og helt vanlig reaksjon, derfor har vi et lovverk som skal beskytte de utsatte og forebygge slike hendelser. De føler seg utrygge i situasjonen, de føler seg ikke trygge på hvordan de skal reagere, og slike episoder blir ikke glemt.

– Hvordan kan det ha seg at operative politikvinner som er vant til å reagere skarpt, og som er testet for god psyke, ikke reagerer kontant?

– Vi alle er på arbeidsplassen der vi forventer vennlighet og trygghet. Vi går ikke med forhøyet reaksjonsnivå som om vi skal inn i en skarp situasjon, klar til action. Derfor blir overraskelsesmomentet så stort, og handlingen utenfor det man forventer. Derfor kommer tanken på hva man burde ha gjort, for sent til å håndtere det der og da. Vi ser flere konfronterer gjerningsmannen etter noe tid, andre lar det passere. Men for meg er det åpenbart at hendelsen har satt spor, når kvinner flere tiår etter at det skjedde, fremdeles husker det godt nok til å skrive om det til Politiforum. Det viser alvorligheten i dette, når vi ser hvor sterkt det går inn på de som blir rammet, sier Farag.

Kommer langt med god folkeskikk

Hun mener uønsket adferd av seksuell karakter ikke er en vanskelig gråsone. 

– Hyggelige komplementer og glimt i øye på arbeidsplassen er det selvsagt rom for. Jeg
tror en kommer langt med god folkeskikk, og vise en oppførsel som de rundt deg på jobben
og hjemme forventer av deg. Husk at dette handler om uønsket oppmerksomhet av seksuell karakter. Det er en kjensgjerning at den som gjør slikt, selv tar veldig lett på det. Han forstår nok ikke at det stikker dypere enn som så, og det var nok hverken viljen eller hensikten hans heller. Vi ser at de som blir konfrontert med det at det de gjorde var uønsket, ofte ber om unnskyldning. Det betyr ikke nødvendigvis at problemet er borte.

– Hva er ditt budskap til de mennene som gjør slikt?

– Gå i deg selv, tenk på hvem vil du være når du er sammen med dine kvinnelige kolleger. Du skal vite at slike hendelser som oppfattes som uønsket seksuell oppmerksomhet setter dype spor. Du skal også vite at er det grovt nok, er det faktisk ulovlig, og det kan få både personal- og straffemessige konsekvenser.

Likestillingskontakten har også et generelt budskap til politiansatte.

– Oppførsel og holdning henger tett sammen. Vær en tillitsfull kollega. At menn støtter kvinner som har hatt negative erfaringer, betyr ekstra mye. Ta det opp med den som gjorde det,  tillitsvalgt eller arbeidsgiver hvis du observerer slik adferd på arbeidsplassen.

Viktig med god ledelse

Farag forteller hva politiet som arbeidsgiver kan gjøre.  

– Først vi jeg si at det i politiet gis en høy score i forhold til trivsel og arbeidsmiljø på tvers av kjønn. To prosent er ikke et høyt tall, men 300 tilfeller i året er for mye og burde ikke skje. Jeg vil oppfordre lokale arbeidsgivere til å snakke om temaet, og tydelig erklære at slikt skal det ikke være på arbeidsplassen. Der har den enkelte leder med personalansvar en utrolig viktig jobb å gjøre, sier Farag. 

Hun mener det handler om holdningsendringer og en bevisstgjøring hos de det gjelder. 

– God ledelse er i stand til å endre på dette. Når arbeidstakere melder om uønsket adferd, må leder være tydelig på sin støtte, og foreta en grundig sjekk av opplysningene. 

Farag har disse rådene til kvinner som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet?

– Jeg er ikke sikker på om jeg skal legge ytterligere press på kvinner som allerede har tatt en belastning de ikke har bedt om å få. Fordi jeg vet at mange av de som utsettes for slikt, selv går inn i en rolle hvor de mentalt tar skyld for det som har skjedd, og begynner å tenke på om
det var noe med noe de sa eller gjorde som inviterte til uønsket adferd. Jeg ønsker å være tydelig på dette: Det er ikke kvinnenes skyld, dette skal håndteres av arbeidsgiver. 

– Men da må arbeidsgiver få vite om det? 

– Ja, så jeg vil si at man bør melde ifra til arbeidsgiver, gjerne via en tillitsvalgt. I tillegg finnes
varslingsrutiner som veileder både den utsatte og de som må håndtere dette, sier Farag. 

Forutsetter at politidistriktene tar dette på dagsorden

– Kjenner du til varslingskanalene som Politidirektoratet har utarbeidet? 

– Jeg har kun fått de gjennom arbeidet som tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund. Fra egen arbeidsgiver kjenner jeg ikke til de, men hadde jeg søkt de opp, hadde jeg sikkert funnet de. Jeg forutsetter at det som Politidirektoratet har utarbeidet ikke bare blir liggende hos  toppledelsen i politidistriktet, men at politidistriktene setter dette som tema på ledermøter for å tydelig bekjentgjøre hvordan ansatte som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet skal melde dette. «Rutine for varsling om kritikkverdige forhold» av 2.11.16 er et godt dokument som vil gjøre en varsler og ledere mer bevisst på om det faktisk er kritikkverdige forhold og den gir god informasjon på hvordan slike varslinger skal håndteres.

Powered by Labrador CMS