KARTLAGT: – Det er nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen, sier HR-direktør Karin Aslaksen i POD.

300 tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av det siste året: – Sånn skal vi ikke ha det

HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen sier de har en jobb å gjøre. Nå er det etablert en varslingskanal for medarbeidere og PHS-studenter.

Publisert

Høstens bredt anlagte medarbeiderundersøkelse i regi av Politidirektøren avdekker at to prosent av politiansatte rapporterer om uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av det siste året.

HR-direktør Karin Aslaksen forteller at spørsmålet om uønsket seksuell oppmerksomhet ble  lagt til i årets medarbeiderundersøkelse. 

– Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres hvert andre år. Det som var nytt, og noe som kom før #metoo-oppslagene, var at vi stilte spørsmål om våre medarbeidere var blitt utsatt for  uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen. Årsaken er at vi har mottatt varsler, og vi vet at dette er et risikoområde. Nå har vi fått et bedre grunnlag for å kunne jobbe  forebyggende internt i politiet, sier Aslaksen.

Det at to prosent av politiansatte melder om uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av det siste året, betyr at det er over 300 slike tilfeller i politiet siste året. 

– Det er to prosent for mye. Bak disse tallene er det mennesker som har opplevd noe ubehagelig på sin arbeidsplass. Sånn skal vi ikke ha det. Vi har en jobb å gjøre for å unngå at våre medarbeidere opplever dette. Vi ønsker at det skal være trygt å si ifra om uønsket seksuell oppmerksomhet; enten gjennom vår anonyme varslingskanal eller til leder, tillitsvalgt, eller kollega. Dette gir oss et godt grunnlag for å fortsette å jobbe med å utvikle et godt medarbeiderskap og å trene våre leder ei hvordan å forebygge slike situasjoner og ta imot eventuelle varsler. Vårt lovverk er veldig klart på dette, og det er nulltoleranse for seksuell trakassering på arbeidsplassen.

– Økt kjønnsbalanse på ledersiden er positivt

Hun sier at de ikke har opplevd en flom av nye varslinger i politiet på dette, selv om det har vært mye medieoppmerksomhet til #metoo-kampanjen.

Aslaksen forteller konkret hva som skjer når en politiansatt melder om uønsket seksuell
oppmerksomhet

– Når noen varsler om trakassering eller uønsket adferd, blir det i det aktuelle politidistriktet eller særorganet, nedsatt en gruppe som vurderer innholdet i varslet, og hva slags prosess som skal gjennomføres. Den anonyme varslingskanalen er for både medarbeidere og en for PHS-elever. Vi har utviklet nye varslingsrutiner og trener nå alle ledere i hvordan etterleve disse på en god måte. 

Hun mener at uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen først og fremst handler om god folkeskikk. Økt kjønnsbalanse på ledersiden har mye å si for en positiv utvikling av arbeidsmiljøet, sier hun.

– Dette er et område vi har jobbet systematisk med i flere år, gjennom blant annet  handlingsplan for økt kjønnsbalanse i lederstillinger, etablerte varslingskanaler og rutiner, lederutvikling, medarbeiderplattform og etiske retningslinjer. Dette mener vi vil bidra til å redusere antall tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet i fremtiden.

– Oppfør deg som en skikkelig kollega

Aslaksen forteller at hun ikke er overrasket over historiene som har kommet fram. 

– Egentlig ikke. Det bekrefter at vi har en jobb å gjøre. Nå håper jeg den økte oppmerksomheten på problemet gjør at det først og fremst blir en større bevissthet om å  oppføre seg som en skikkelig arbeidskollega. Dernest skal det bli lettere å ta det opp, og det skal bli lettere å gripe tak i uønsket oppførsel på arbeidsplassen. Samtidig er vi opptatte av å jobbe systematisk med forebygging over tid, både lokalt og nasjonalt, og at vi fortsetter å bygge videre på de tiltakene som er allerede er utarbeidet. Det er viktig at våre ledere går i front i dette arbeidet, at de er gode rollemodeller og kulturbærere.

Powered by Labrador CMS