Debatt

Vi trenger økt innsats – og nyutdannet politi

Det gir liten mening at nyutdannet politi, som det er et sterkt behov for, blir gående uten jobb i politiet.

Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen.
Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Politihøgskolen ser med bekymring på at mange nyutdannede studenter ikke har fått jobb i politiet. Dette er trist for de som er i den situasjonen, men også for politiet og samfunnet. Det trengs nyutdannet politi for å styrke arbeidet med å håndtere oppgavene politiet møter.

Politidirektoratet publiserte denne uken jobbtallene pr 31.12.2023. En liten fremgang siden august, gjør at litt over halvparten av 2023-kullet er i jobb i politiet et halvt år etter endt utdanning. Kun fire personer er i fast jobb. Kullet som gikk ut i 2022, er bedre på plass, men også her er det flere som er på vent sammenlignet med tidligere kull. Og til sommeren kommer et nytt kull ut fra Politihøgskolen.

Politidistriktene har en anstrengt økonomi, og det medfører at ansettelser settes på vent. Dette slår inn i hverdagen og oppgaveløsningen, men rammer også nyutdannet politi. Mange venter, mye lengre enn før, både på å komme i jobb – og i fast jobb. Politiet trenger en større langsiktighet og forutsigbarhet. Politidirektøren og flere fagforeninger har tatt til orde for en langtidsplan for politiet. Det støtter Politihøgskolen. 

LES OGSÅ: Kun fire politistudenter fra fjorårskullet i fast politijobb

Situasjonen for nyutdannet politi fører til at motivasjonen til studentene utfordres. Dette er godt beskrevet av student Robin Jerner i et innlegg i Politiforum. Vi er også bekymret for interessen for å søke politiutdanning. Vi kan miste både dyktige nyutdannete til andre yrker, og vi kan miste kvalifiserte søkere som velger bort politistudier, fordi de frykter arbeidsledighet. Dette vil på sikt kunne svekke politiet og evnen til å løse samfunnsoppdraget.

Slik vi ser det, bør alle steiner snus for å sikre flere i jobb innen rimelig tid etter endt utdanning. Det gir liten mening at nyutdannet politi, som det er et sterkt behov for, blir gående uten jobb i politiet. Vi mener også at opptak av færre studenter er feil vei å gå. Effekten vil først slå inn om tre år, og det er lite som tyder på at oppgavene til politiet blir færre.

Det er krevende tider for folk flest, også for politiske myndigheter som må avveie og bevilge i et utfordrende landskap. Likevel: Det er behov for mer forebygging rettet mot spesielle ungdomsmiljøer. Det er behov for økt innsats mot kriminelle nettverk og organisert kriminalitet. Det er behov for å forebygge og etterforske kriminalitet i det digitale rom. For å nevne noen områder. Ikke minst trenger vi å møte sikkerhetsutfordringer i en konfliktfylt verden. Politiets samfunnsoppdrag er vesentlig for å trygge befolkningen.

Jeg har tro på at alvoret er erkjent. Derfor har jeg et håp om at situasjonen for politiet blir bedre, og at nyutdannet politi kan komme raskere i jobb.

Det vil være en god investering. 

Powered by Labrador CMS