Debatt

«I stedet for å grave oss ned i politisk tåkeprat, kan vi se på en løsning: Politiets Bemannings Sentral»

Dersom PBS-ideen blir for dum, er det bare å sørge for at distriktene får økonomisk mulighet til å ansette disse ferdigutdannede fagfolkene.

Per Fronth, tidligere hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Som gammel kranglefant i dette utmerkede fagbladet, må jeg innrømme at det har fristet med et innlegg de siste månedene.

Fristelsen relaterer seg til det utrolige faktum at det finnes 447 arbeidsledige politifolk ute i samfunnet(april 2024).

Dette skjer samtidig som politietaten skriker etter flere ansatte, publikum etterspør mer politi, og justisministeren fastholder at det har funnet sted en bemanningsøkning i etaten.

Noen tar feil her, og jeg er overbevist om at det ikke er etaten selv, eller publikum.

Nuvel. Istedenfor å grave oss ned i politisk tåkeprat og tåpelig symbolpolitikk, kan vi heller se på en løsning: Politiets Bemannings Sentral (den observante leser ser fort hvilken "trebokstavforkortelse" som gjør seg gjeldende, og jeg bruker derfor PBS i den videre tekst).

En løsning i denne sammenheng, skal løse to problemstillinger:

  • Gi fast ansettelse til alt politiutdannet personell. 
  • Gi politidistriktene tilgang til nødvendig, politiutdannet, personell.

Dette løses gjennom opprettelsen av PBS. PBS ansetter alt arbeidsledig, politiutdannet, personell, og har arbeidsgiveransvar for det aktuelle personell. Herunder også plikt til å sørge for at de ansatte til enhver tid har de nødvendige godkjenninger for operativ tjeneste.

Politidistriktene melder inn personellbehov fortløpende til PBS, og PBS tildeler personell der hvor det er behov.

Forutsetningen for å bli ansatt i PBS, er at man har fullført Politihøgskolen, samt at man sier seg villig til å tjenestegjøre hvor som helst i Norge for kortere eller lengre periode. Sistnevnte var for øvrig helt normalt for en del år siden, og alle fikk til slutt jobbe der de hadde mest lyst til å være.

Da har vi, i teorien, ansatt alt ledig politipersonell, og fylt på mannskaper der hvor det trengs. (med dagens situasjon vil ikke det ta lang tid)

Da gjenstår det noen nye utfordringer: 

  • Avlønning. 
  • Bopel til PBS-personell. 
  • Finansiering av ordningen.

All grunnlønn dekkes av PBS. Hvorvidt alle andre tillegg skal belastes det tjenestestedet som «låner» personell, må avklares før ordningen iverksettes.

Bopel vil kunne bli en utfordring. Noe bør kunne løses gjennom at PBS-personell plasseres i nærheten av sted hvor de allerede har tilgang til bopel. Andre alternativ må avklares før ordningen iverksettes.

Finansiering var i realiteten det som i utgangspunktet stoppet hele ideen. Helt til regjeringen fant ut at det skulle tømmes et større antall milliarder utover forsvaret.

PBS legges inn under Forsvarsdepartementet!

I fredstid skal PBS-personell tjenestegjøre i politiet. Ved krigstilstander tilbakeføres de til forsvaret.

Det var det.

Ideen som sådan er gratis. Nå trengs det bare noen politikere som er «fremme i skoa», eller «proaktive» eller hva det nå heter å være engasjert og løsningsorientert.

I den grad det måtte ha noen verdi, tror jeg at det partiet som kan påberope seg å ha gjennomført PBS-løsningen, vil ha et solid trumfkort under debatter relatert til justissektoren og totalforsvaret i den kommende valgkampen.

Alternativet til denne ideen er å ansette alle arbeidsledige politifolk. For, som den gamle fagforeningskjempen Arne Johannessen sier i sitt utmerkede innlegg: Politiet har arbeidskraften i form av ferdig utdannede og topp motiverte ungdommer som vil inn i jobb for å skape et tryggere samfunn.

Dersom PBS-ideen blir for dum, er det bare å sørge for at distriktene får økonomisk mulighet til å ansette disse ferdigutdannede fagfolkene. 

Den ultimate løsningen på denne ideen, blir at forsvaret dekker ALLE utgiftene til PBS. Dette vil bidra til at Norge imøtegår NATOs krav om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar. Dette kan forklares med at PBS-styrken inngår i Norges totalforsvar, ettersom PBS-styrken tilbakeføres forsvaret i krigstid, og er administrativt underlagt forsvaret i fredstid.

Dersom dette lar seg gjennomføre, får vi mulighet for full sysselsetting av politiutdannet personell, styrket bemanning ved landets politidistrikt, og skryt av NATO for at vi overholder 2 prosent-målet. Nærmere vinn-vinn-vinn situasjon kommer vi ikke.

Powered by Labrador CMS