Gratulerer med jobb i politiet

Gratulerer til alle dere som nå er ferdige på Politihøgskolen (PHS) og har mottatt vitnemål.

Publisert Sist oppdatert

Gled dere! 350 øremerkede stillinger kommer i høst og gjør at jeg har tro på jobb. Men mange studentmedlemmer har meldt sin bekymring for temaet, hvilken garanti har de for jobb? Alle på PHS har registrert samfunnets ønske om mer politi.

Hvordan kan det ha seg at kun 9 av 10 er i jobb etter 1 år? Det er fortsatt en altfor stor del som ikke har jobb. Jeg kan ikke si meg fornøyd med dette. For at det politiske målet om to politi per 1000 innbyggere innen 2020 skal bli oppnådd, må alle som mottar vitnemål fra PHS i ut jobb.

Hvem er tjent med å ha motiverte og dyktig politi gående arbeidsledig? Det er politisk bestemt at dagens studentkull skal være på 720 studenter. Hvorfor er det da slik at nyutdannede må bekymre seg for om det i hele tatt finnes jobb?

Høsten 2013 kom regjeringen med garanti om sikker jobb til nyutdannede. I mai i år leste jeg Ulf Leirsteins (Frp) kommentar vedrørende temaet. Han mente at stemningen på PHS måtte være avslappet og munter, nå som studentene slapp å bekymre seg for jobb.

Jeg sitter med et annerledes inntrykk. Stemningen ikke er så god som Leirstein vil ha det til. Årsaken er at kun et fåtall av årets avgangsstudenter har fått jobb. Jeg ser at det er blitt færre som får tilbudt fast stilling enn tidligere år. Dette er feil utvikling.

Unge politibetjenter, i likhet med alle andre, har behov for å få etablert seg og behov for økonomisk stabilitet for å kunne planlegge fremtiden. Jeg vil med dette oppfordre justisministeren og regjeringen til å fortsette det gode arbeidet, og ta tidlig grep om situasjonen før det blir en for stor utfordring. Samfunnets behov for sikkerhet må ivaretas, og følges opp fra høyeste hold. Jobbsituasjonen må nå for alvor tas tak i.

Til mine nyutdannede kolleger, jeg ønsker dere alle lykke til videre.

Powered by Labrador CMS