Førstehjelp i utdanningen

Samfunnet har forventinger til at politiet skal kunne bidra med hjelp til syke og skadde personer. Jeg ønsker derfor å rette fokus mot et av områdene i politiutdanningen som etter mitt syn er mangelfullt.

Publisert Sist oppdatert

Jeg syns det er betenkelig at studentene i løpet av tre år ved Politihøgskolen (PHS) bare har to dobbelttimer (4 x 45 min) med førstehjelp. Publikum forventer at politiet skal kunne yte førstehjelp til mennesker i nød. To dobbeltimer undervisning i førstehjelp er da ikke nok?

Jeg har innhentet opplysninger fra utdannelsen av vektere. I løpet av vekterkursene får de 11 x 45 min med førstehjelpsundervisning. Vektere har 7 x 45 min mer førstehjelpsundervisning enn politistudenter, noe som tilsvarer 175 % mer. Forskjellen overrasker meg og gjør meg ytterligere bekymret.

Noen studenter får ytterligere opplæring i førstehjelp i løpet av praksisåret, men her rår tilfeldighetene fra politidistrikt til politidistrikt. Allerede i B2-året kan en politistudent måtte bistå med førstehjelp til både syke og skadde personer, og det med et syltynt kunnskapsgrunnlag om faget. Fokus på undervisning i førstehjelp på PHS burde utvilsomt være mer vektlagt enn hva det er i dag. Burde kanskje førstehjelp vært et eget fag i utdanningen ved PHS?

Før var det et krav med utført førstegangstjeneste før inntak på PHS. I førstegangstjenesten ble det gitt undervisning i førstehjelp, men kravet om utført førstegangstjeneste er for lengst fjernet. Politistudenter kan i dag komme rett fra videregående skole, og være 19 år ved studiestart.

Jeg har fått med meg at årets B1-kull har fem timer á 60 min til HRL (Hjerte og lungeredning) og øvelser/caser inne førstehjelp. Det er bra at antallet timer har økt, men er det tilstrekkelig til å være godt nok rustet i møte med hverdagen i B2?

Det nye faget Operativ situasjonstrening (OST) er blitt tatt godt i mot av B3-studentene i år. I dette faget får vi praktisert teoretisk kunnskap om blant annet HRL. Jeg vil herved rette en stor takk til PHS for at dette faget er innført.

Vi utdanner oss til å bli politi, og samfunnet stiller krav til politiet. Jeg mener undervisning innen førstehjelp bør vektlegges tyngre i tiden fremover!

Powered by Labrador CMS