En regjering uten ambisjoner

Skriver redaktør Ole Martin Mortvedt.

Publisert

Vi slår det fast med en gang: Regjeringens forslag til politibudsjett svekker politidistriktenes mulighet til å hjelpe innbyggerne. Forslaget til statsbudsjett for 2019 kommer til å gjøre det enda vanskeligere for politiet å oppklare og forebygge hverdagskriminalitet.

-Vi satser på tre nye politihelikoptre og nytt beredskapssenter, vil sikkert innvendingen fra justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) være, hvis han tar seg bryet med å svare opp kritikken. Det er ikke sikkert. Han tar ikke telefonen når vi ringer.

Vi hilser en satsing på politiets spisse ende velkommen, men regjeringen kan ikke la en svekket polititjeneste finansiere dette. Regjeringen må komme med friske penger til disse tunge investeringene, og ikke trekke det fra driftsbudsjettet.

Politihelikoptre og beredskapssenter hjelper ikke overgrepsofre, ofre for voldtekt eller de som er rammet av innbrudd. Slik det er nå, bidrar disse viktige prosjektene til å senke terskelen for å henlegge saker. Det gir ikke flere patruljer på gata, fordi politimestrene ikke har penger.

Vi må ikke venne oss til en stadig lavere terskel for at politiet henlegger saker. Virkeligheten tilsløres når politimestrene får lov til å beordre politietterforskere om å ikke drive etterforskning i saker hvor det foreligger opplysninger som kan føre til oppklaring. Innbyggerne har rett til å kreve at politiet tar deres konkrete sak mer alvorlig, enn å forsøke å henlegge så raskt som mulig.

Samtidig vet vi at etterforskere blir irettesatt og truet med personalsak hvis de avdekker kostbare saker. Politimestrene har ikke råd til å åpne straffesaker som krever etterforskning i helgene eller som – gud forby – går ut over landegrensene. Da ryker budsjettet. «Lime» og «Dark room» er ferske eksempler på saker som veltet lokale politibudsjetter.

Kontroll over budsjettet har blitt langt viktigere enn kontroll over kriminaliteten. Vi som har fulgt med politiet i noen år, merker nå en vesentlig holdningsendring i etaten. Der hele politiorganisasjonen tidligere hadde et samlet fokus på å følge opp straffesakene og forsøke å forebygge kriminalitet, er nå politiets drift preget av bedriftsøkonomiske prinsipper.

Endringen gjør at fokus for mange i politiet er økonomisk drift og effektivisering gjennom såkalt stordriftsfordeler. Vi har fått et politi som uten å mukke lar seg svinge rundt i den politiske dansen regjeringen byr opp til.

Det var direkte flaut av politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt å gjemme seg på kontoret da Ap-leder Jonas Gahr Støre og justiskomiteleder Lene Vågslid besøkte politistasjonen på Ski den 9. oktober. I møtet med ansatte og tillitsvalgte i politidistriktet, fikk opposisjonen høre om den prekære økonomisituasjonen i distriktet.

Det var sikkert bekvemt for Hasseldal å slippe å bli assosiert med den ramsalte budsjettkritikken som måtte komme fra Støre og Vågslid. Han fant øyensynlig lettere plass i kalenderen dagen etterpå til et mer gemyttlig møte med statsminister Erna Solberg (H).

Vi vet det er lettere å bevilge penger når man er i opposisjon. Om Støre leverer ved et eventuelt regjeringsskifte, gjenstår å se.

Øst politidistrikt er ett av distriktene med «svake leveranser», som bedriftsøkonomene ville sagt. På politispråket betyr det at restansene øker, at kriminalitet ikke blir etterforsket og med det at innbyggernes rettssikkerhet og trygghet lider.

Vi synes Hasseldal skulle benyttet muligheten til å komme med en virkelighetsbeskrivelse når opposisjonen var på besøk. Det var en gylden anledning til å skape politisk forståelse for budsjettsituasjonen i distriktet. Det er feil av en politimester å gi inntrykk av at nærpolitireformen er en eneste lang og fullfinansiert suksesshistorie. Tall Politiforum har fått tilgang til viser at politidistriktene ser ut til å gå med 200 millioner kroner i underskudd i år. Det underlig at ikke Hasseldal griper muligheten til å møte helt sentrale politikere som interesserte seg for politiet.

Vi etterlyser politiledere som står opp for innbyggerne, og bekjentgjør med fakta hva mangelen på penger faktisk fører til. Det kan ikke bare være tillitsvalgte som tar den jobben. Politimestre som er mer lojale mot regjeringens budsjett enn befolkningens trygghet, har vi ingenting til overs for.

Spesielt når forslaget til statsbudsjett viser en tydelig mangel på ambisjoner om å gi innbyggerne og samfunnet trygghet i det daglige.

LES OGSÅ: Politimester Ole Sværud svarer

Powered by Labrador CMS