Viktig operativt innspill

Innsatsleder Thor Langli er en operativ nestor i norsk politi. Det er verdt å lytte når han i denne utgaven beskriver betydningen av den operative politikvinne og -mann.

Publisert Sist oppdatert

Politiets evne til å lykkes når små og store hendelser skjer, henger som Langli sier sammen med «kunnskapene politifolkene besitter, som er avgjørende for hvordan man løser oppdraget».

I dette ligger alt fra hvordan publikum møter politiet i de små, bagatellmessig sakene, som er viktige nok for den enkelte innbygger, til de høydramatiske hendelsene, hvor det handler om å redde eget eller andres liv.

Operative politifolk møter en enormt stor spennvidde i arbeidsdagen. Og de møter skyhøye krav til oppgaveløsning, en oppgaveløsning som blir nøye vurdert av innbyggere, media og Spesialenheten i ettertid.

Fremskrittpartiets tanker om å korte ned på politiutdanningen er et forslag som ikke harmonerer med virkeligheten og kravene politifolkene står overfor.

Samtidig blir Polithøgskolen kritisert av både politistudenter og erfarne politifolk for å vekte ned opplæring i rene politioperative disipliner til fordel for teoretiske fag.

Det må ikke bli slik at de rene politifagene taper oppmerksomheten hos akademikerne som bestemmer innholdet i politiundervisningen.

I en årrekke har vi sett at det er nettopp det operative politiarbeidet som har blitt nedprioritert når politidistriktene har barbert budsjettene. Erfarne politifolk kan nær alle som en, minnes tidligere tider da det var flere operative ute på gatene og i nærsamfunnet.

Derfor er det bra at det nå er tydelige politiske signaler om en økt satsing på mer tilstedeværelse av synlig politi.

La det følges av en satsing på denne gruppen i politiet i forhold til bemanning, kompetansetilførsel og utstyr. La dem slippe å kjøre rundt i nedslitte politibiler.

Lær av Oslo som bruker dobbelt så mye treningstid som andre (80 timer) for å få operative teknikker til å sitte. God trening gir vesentlig bedre forutsetninger for å lykkes.

«Tren så mye at troen på å lykkes blir større enn frykten for å feile», sier Langli. Da får man et politi som med trygghet går inn i krevende situasjoner, og kommer frem med løsninger samfunnet er tjent med.

Etter 22. juli har politiets operative arbeid kommet sterkt i søkelyset, og enkelte advarer mot at det nå kan bli et for sterkt fokus på operativt politiarbeid - noe som vil gå på bekostning av etterforskning og forebyggende virksomhet.

Da vil vi få minne om at det kan være mye god etterforskning og det kan være mye godt forebyggende arbeid i å ha gode operative politifolk med god trening i et tilstrekkelig antall.

Vi liker:

Like før jul kom partene til enighet om en ny arbeidstidsavtale for politiet. Avtalen beskrives ikke som noen «drømmeavtale», og kunne nok vært bedre sett fra Politiets Fellesforbunds side, men vi er glade for at partene kom i mål. En ganske god avtale er bedre enn ingen avtale.

Vi misliker:

Juristen og journalisten Joachim Wagner er kritisk til såkalte «islamske fredsdommere», som avgjør konflikter i til dels alvorlige straffesaker utenfor det tyske rettssystemet. Vi deler Wagners kritiske holdning. En slik praksis bidrar til å undergrave rettsstaten. Det er uholdbart.