Utlendings- kontroll er vanskelig

I denne utgaven kan du lese om et både krevende og viktig arbeidsfelt for politiet.

Publisert Sist oppdatert

Utlendingskontroll, som det heter i polititerminologien, handler om et arbeidsfelt som gir politiet anledning til å stoppe personer, for å sjekke om de har lovlig opphold i landet.

Dette er en form for politioppmerksomhet som hvite nordmenn i liten grad erfarer. De får ikke, uten noen synlig grunn, en henvendelse fra politiet, uten at det foreligger mistanke om noe straffbart.

Leder av organisasjonen OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering) Akhenaton de Leon, taler med en viktig stemme når han påkaller oppmerksomhet mot at politiets kontrollvirksomhet rettet spesifikt mot utlendinger i Norge, kan oppleves som en belastning for de som blir utsatt for utlendingskontroll.

Det er viktig at politiet som etat, og politifolk som lovens håndhevere, forstår hvordan det oppleves å bli kontrollert. De fleste politifolk opplever at personer som bevist har brutt loven, forstår og anerkjenner at de får politiets oppmerksomhet. Når OMOD-leder de Leon nå påpeker at de som ikke har gjort noe galt, men likevel blir stoppet av ulike politienheter, opplever dette som en belastning, er det viktig kunnskap for politiet.

Avtroppende leder for Politiets utlendingsenhet (PU) Kristin Kvigne, erkjenner at dette er et krevende arbeidsfelt, og ber om forståelse for at politiet er nødt til å oppsøke steder og miljøer der de vet mennesker som ikke har lovlig opphold i landet befinner seg. PU forteller at de legger vekt på en høflig og respektfull tilnærming til personer de tror kan oppholde seg i Norge ulovlig.

Samtidig bidrar PU i stor grad til å få uttransportert uønskede personer. Terrorsituasjonen i Europa har forsterket enkeltlands behov for å kontrollere hvem som er i landet.

Vi forstår at det er en belastning å være mørkhudet nordmann – eller utlending med lovlig opphold – og til stadighet bli kontrollert av politiet. Vi skjønner at man lett kan føle seg mistenkeliggjort. Samtidig vil vi tro at også disse deler politiets, og den øvrige befolknings ønske, om å beskytte seg mot personer som har ulovlig opphold i landet. Personer som ofte er knyttet til kriminalitet i alle fasetter.

Både politiet og minoritetsmiljøene har en jobb å gjøre for å bidra til en bevissthet hvordan de oppleves fra den andre siden. Politiet må være dyktige til å fortelle hvorfor de bedriver utlendingskontroll til de som blir kontrollert, og minoritetsmiljøene må bidra til å skape bevissthet om hvorfor politiet gjør som de gjør.

Alle med lovlig opphold i landet er tjent med at denne delen av politiets arbeid blir gjort på en så god måte som mulig.