Uskjønnsomt av POD

Under sommerens terrortrussel kalte politiet inn et stort antall politiansatte for å møte en ukjent alvorlig situasjon. Politiansatte avbrøt ferien, forlot familien, og stilte opp over en lav sko for å konfrontere en akutt situasjon.

Publisert Sist oppdatert

PST-sjefen har i ettertid tydeliggjort at trusselen som var mest åpenbar, var en omfattende skyteepisode mot myke mål – store ansamlinger av mennesker. Dette skulle politifolkene være forberedt på å møte.

Det er bra at politiansatte stilte opp for å ivareta samfunnets behov for sikkerhet. Noe annet skulle også bare mangle. Med rette skal samfunnet kunne forvente at politiansatte stiller opp på kortest mulig varsel når samfunnskritiske hendelser skjer. Selv om det ikke er noen beredskapsordning som ivaretar dette.

Samtidig skal de samme politiansatte med rette kunne forvente at arbeidsgiver ivaretar sine forpliktelser gjennom fremforhandlede avtaler og lovverk.

Politidistriktene har, slik vi har erfart, løst de praktiske utfordringer på ulik måte. Men i all hovedsak, slik at de ansatte har blitt godt i ivaretatt under det intense arbeidet knyttet til det å jobbe bevæpnet over 12 timer i strekk, kun avbrutt av en hvile hvor våpen og samband var innen en armlengdes avstand. Beredskapen var satt slik at de innkalte tjenestemenn kunne aksjonere i løpet av minutter. Dette pågikk døgnet rundt i nær en uke. Hele tiden med maskinpistolen parat og med en uavklart terrorsituasjon kvernende i hodet. Noen dyp og god søvn ble det ikke på noen av de involverte denne perioden.

Finansminister Siv Jensen handlet klokt, da hun raskt avklarte at politidistriktene skulle få dekket de ekstraordinære utgiftene politidistriktene fikk med aksjonen. Noe annet hadde nemlig satt politidistriktene teknisk konkurs uten penger til vanlig drift. Hennes avklaring gjorde at politimestrene kan fortsette planlagt tjeneste mot kriminalitet utover høsten.

Men HR-seksjonen i Politidirektoratet står til stryk når de raskt etter at aksjonen var over, forsøkte å fortolke en forskrift som regulerer politifolkenes arbeid utover det som arbeidsmiljøloven tillater. En fortolkning som har til hensikt å frata politifolkene muligheten for å få hvilt ut etter innsatsen. I lovverket står det at tjenestemenneneskalha ny hvile etter spesielle situasjoner som krever langvarig arbeid ut over det arbeidsmiljøloven bestemmer. Dette kan ikke POD-byråkratene bortfortolke.

Vi får håpe at den skjermede tilværelsen inne på kontorene ikke fritar politiledelsen for forståelsen av belastningen det har vært å foreta utrykning til antatte terrormål med våpen i hånd. Ikke bare for den ansatte, men i vel så stor grad for ektefelle/samboer og barn. En forståelsesfull fortolkning av regelverket hadde kledd POD mye bedre.

I stedet legger de nå grunnlaget for en ny opprivende konflikt med Politiets Fellesforbund knyttet til arbeidstidsreglementet. Minst av alt trenger politiet dette i forkant av iverksettelsen av Politianalysen.

---

Vi likerat det har blitt utarbeidet nye retningslinjer for hvordan nødetatene skal håndtere de mest ekstreme hendelsene. Vi håper det vil fungere i praksis.

Vi liker ikke...at mannskaper i Oslo politidistrikt har måttet trene i helsefarlige lokaler. Nå er distriktet på jakt etter nye lokaler - de bør holde en langt høyere standard.