Tilbyr bedre beredskap

Politieter en beredskapsorganisasjon. Men bare i navnet.

Publisert Sist oppdatert

Verken politikere eller Politidirektoratet har pålagt politidistriktene noen form for minimumsberedskap.

Vi ser operasjonssentraler med bemanning på én person. Én person som skal kunne svare på store mengder henvendelser fra publikum, som samtidig skal innkalle og styre egne styrker.

22. juli viser hvor svakt Nordre Buskerud politidistrikt var bemannet. Men det var ikke noe spesielt med Nordre Buskerud.

Politidistrikter over hele landet håndterer det manglende kravet til en oppegående beredskap basert på økonomi, ikke ut fra et politimessig behov.

Vi ser at politidistriktene har en like tilfeldig oppmerksomhet rettet mot hvor mange politifolk som skal være tilgjengelig ute i operativ tjeneste.

Om bemanningen er godkjent for bruk av skytevåpen, er tilfeldig. Hvor mange som skal betjene en befolkning spredd over mange kommuner og flere hundre tusen innbyggere, er like tilfeldig.

Det er på høy tid at politidistriktene får et krav om å innrette seg slik at politiet blir en beredskapsorganisasjon. På linje med brann og ambulanse. På linje med E-verk og Forsvaret. På linje med dyrleger og datalagringssentraler.

I denne utgaven kan du lese om Sør- Trøndelag politidistrikt som i en årrekke har praktisert at to mann fra UEH fast bemanner en patrulje 24 timer i døgnet – med svært gode resultater.

Dette sikrer politidistriktet høyt kompetente innsatsmannskaper til enhver tid. Da er det ikke lenger flaks og tilfeldigheter som avgjør om politidistriktene kan svare opp til de forventninger som befolkningen med rette stiller.

UEH-leder Roar Andersen i Asker og Bærum politidistrikt målbærer et tilbud til samfunnet: Bruk politidistriktenes UEH-mannskaper til å løse de skarpe situasjonene.

Ved å gjøre som i Trondheim, er innbyggerne sikret høyt kompetente operative politifolk som første patrulje på stedet. Alltid.

Samfunnet forventer, med rette, at politiet løser skarpe situasjoner i løpet av kort tid. Den offentlige debatt etter sommerens terrorhandling, viser at samfunnet ikke aksepterer en lav og tilfeldig beredskap.

Politiet har instruksverk og opplæringsopplegg klart. Hele infrastrukturen er på plass. Det eneste som mangler er et pålegg om minimumskompetanse til å håndtere de skarpe hendelsene. Og ikke minst tilstrekkelig personell.

Det fremstår som et langt bedre og rimeligere alternativ enn å ruste opp Forsvaret til å hjelpe politiet i de skarpe hendelsene.

Stolt politi

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum tok for flere år siden til ordet for å høyne anseelsen

og betydningen av operative mannskaper. Hensikten var å få politifolk med erfaring til å søke seg til den viktige førstelinjetjenesten. I hans hjemby Trondheim er de på god vei.

Der er det flere enn det er plass til som søker seg til UEH – utrykningsenheten.

Når operative mannskaper til Politiforum sier de er stolte av hva de kan tilby av operativ tjeneste, da har man kommet et stykke på vei.

God jul.