Politiet nedbemanner

I år er det tatt opp 720 nye politistudenter. Hva skjer når de skal ut fra Politihøgskolen?

Publisert Sist oppdatert

– Vi har flere i arbeid i politiet enn i fjor, sier justisminister Knut Storberget. Men han unnlater å si at det er færre politifolk til å håndtere kriminaliteten. Tall fra PF’s tillitsvalgte viser at politiet nå har langt færre politifolk på lønningslista. I tillegg er rundt 120 av årets avgangskull uten jobb i politiet.

Om åtte måneder skal 432 nye politibetjenter uteksamineres fra Politihøgskolen. Da åres avgangskull startet sin tre-årige politiutdanning ble de møtt av justisministeren som lovet de jobb i politiet når de var ferdige på Politihøgskolen. Det løftet er ikke holdt. I år er det tatt opp 720 nye politistudenter. Hva skjer når de skal ut fra Politihøgskolen? Hvem skal de stole på?

Bemanningsrapporten 2020 som slår fast at politiet trenger 2700 nye politibetjenter, eller varslene fra finansminister Sigbjørn Johnsen som melder at alle departement må regne med kutt i årene som kommer. Signalene om politibemanningen er tvetydige. Men det er ikke kriminalitetsutviklingen. Den er entydig. Aftenposten har i en artikkelserie prisverdig satt søkelyset på internasjonal kriminalitetsutvikling. Vi har lest hvordan kriminelle organisasjoner nå er på full etablering utover landegrensene.

Enkelte særkjennes ved en intens råskap vi ikke har sett nærheten av i Europa. Ennå. Utallige drap og en situasjon hvor mexicanske bander truet med å drepe et gissel hver 48. time det gikk uten at en brysom politisjef gikk av. Det viser hvilken styrke og posisjon den organiserte kriminaliteten har fått. Nå kikker de mot rike land med et svakt politivesen. Prisen Norge betaler ved svekke politiet kan bli svært høy.

Nå må politimestere og politidirektør slutte å kaste blår i øynene på landets innbyggere. Når de på akademisk vis forsiktig kan strekke seg til å erkjenne at politiproduksjonen blir lavere, er det et bevist valg av ord for å ikke uroe. Å senke politiproduksjonen betyr i klartekst at politiet ikke kan levere varene. Direkte oversatt betyr det at politiet ikke kommer så raskt som før i nødssituasjoner. Det betyr at de ikke har samme kapasitet til å følge oppbygging av kriminelle miljøer, og det betyr at mange saker ikke vil bli etterforsket.

Kenyansk politi uten fagforening

I 18 år har politilønningene stått stille for Kenyansk politi. Som du i denne utgaven av Politiforum kan lese, var det i august en større delegasjon fra landets politi og rettsvesen på besøk hos Unio, PF og politidirektøren for å lære hvordan politiarbeidsgiveren kan leve med en fagforening. I dag er det ikke tillatt å danne fagforening i Kenya, men en nylig endring i grunnloven åpner for dette.

Vi ønsker kenyanske politiansatte lykke til. En dommer i arbeidsretten vil i løpet av høsten komme med en endelig beslutning om en politifagforening skal tillates. Vi tror en solid lønnsøkning vil være et godt grunnlag for å få slutt på den altomfattende korrupsjonen som gjennomsyrer landets polititjeneste, og som er så ødeleggende for tilliten til lov og orden – selve grunnpillaren i ethvert sivilisert samfunn.