Oslo en trygg by?

Hva skal til for at justisministeren og politimesteren erkjenner at det ikke er trygt for kvinner og unge voksne å spasere hvor som helst i Oslo?

Publisert Sist oppdatert

Politimester Anstein Gjengedal sier den 26. oktober i et intervju med Aftenposten at Oslo har de samme problemer som andre storbyer.

«Det er ingen steder i denne byen jeg ikke ville gå til enhver tid», sa han da, og forsøkte å alminneliggjøre kriminaliteten i hovedstaden.

Noen dager senere supplerte daværende justisminister Knut Storberget og sa at Oslo er en trygg hovedstad. Mener Oslos kvinner det samme?

Hva skal til for at justisministeren og politimesteren erkjenner at det ikke er trygt for kvinner og unge voksne å spasere hvor som helst i Oslo i mørke nattetimer?

Det blir noe krampaktig når to voksne menn forsøker å danne et inntrykk av trygghet, mens de fleste andre opplever noe helt annet.

Kriminalitetsutviklingen i Oslo er en forsmak på hva som er i ferd med å bite seg fast. Med denne utviklingen vil vi snart få opplyst at Stavanger, Bergen og Trondheim er de neste med storbykriminalitet.

Folk må passe på seg selv.

I begynnelsen av november kom det nærmest et folkekrav om å gjøre noe med overfallsvoldtektene i Oslo.

Gjengedal svarte med å ta 20 politifolk fra annen tjeneste, og sette dem til nattepatruljering, mens Storberget grep inn på detaljnivå, og dirigerte UP-mannskaper inn til ordenstjeneste.

Ingen av de politifolkene som ble ombeordret inn til ordenstjeneste i Oslo satt virkeløse uten viktige oppgaver fra før. Når disse blir flyttet fra annen tjeneste, er det andre områder som ikke får politiets oppmerksomhet.

Med UP borte fra veiene, kan den gode statistikken med færre drepte i trafikken fort endre seg.

Det hele minner om den berømte skinnfellen som hele tiden trekkes hit og dit, men som er for liten uansett hvor man forsøker å strekke den.

Lav beredskap ved Stortinget

Stortingspresident Dag Terje Andersen skriver til 22. juli-kommisjonen at politiet ikke kom da Stortingets sikkerhetsvakter ba om bistand etter bomben 22. juli. Politiet hadde ikke kapasitet før etter to og en halv time etter at bomben gikk av.

Det er flott at Andersen påpeker dette. Men ansvaret for å gjøre noe med det ligger ikke hos politiet, men hos Stortinget. Det er politikerne som har sørget for den beredskapen politiet kan tilby landet.

Den 22. juli var det kun en liten håndfull operative politifolk på jobb i Oslo. Det var derfor helt tilfeldig hvem politiet klarte å få tak i av egne ansatte. Svekkelsen av politiets beredskap har pågått over flere år.

Politidekningen går nedover, til tross for et uttalt politisk mål om at den skal opp.

En fortsatt svekkelse i politibemanningen vil skje også neste år med budsjettforslaget som nå er lagt frem.

I novemberutgaven av Politiforum kan du lese om hvordan budsjettforslaget vil slå ut i flere av politidistriktene.

Det er ikke lystig lesing.