Ofre i kjølvannet av Arne Treholt

I 25 år har Arne Treholt vært en belastning for mennesker som har stått ham både nært og fjernt.

Publisert Sist oppdatert

Rekken er lang. En tidligere havrettsminister opplevde et voldsomt svik fra en av sine nærmeste medarbeidere. Familien har fått sin del. En god kamerat holdt på å havne i fengsel fordi Treholt ville rømme fra soning og trengte hjelp til det. Listen av mennesker som har opplevd Arne Treholt som en belastning er lang.

Men det stanser ikke med familie og venner. I et intervju med Politiforum beskriver den tidligere Treholt-etterforskeren Leif Karsten Hansen tiden etter at han jobbet med Treholt-saken som 25 års helvete. 89 år gamle Ørnulf Tofte – daværende etterforskningsleder – spør med rette: «Jeg bare lurer på hvor grensen for trakassering går når man har jobbet i politiet? Hvor mye må man tåle? Jeg vet ikke om dere kan sette dere inn i det. Men for en politimann å bli beskyldt for fusk, med forfalskning av bevis, det er hårreisende».

I alle disse årene har politifolkene levd med alvorlige beskyldninger rettet mot seg uten å kunne gå ut med sin versjon, bundet av taushetsplikten som de har vært. Og det er ikke bare politimennene som beskriver tiden etter Treholt-etterforskningen som meget vanskelig. Også deres ektefeller og barn har fått påvirket sine liv.

Arne Treholt er mannen som hadde alt, også en strålende karriere som gjerne kunne fortsatt til ministernivå. En fascinerende og kunnskapsrik mann som sjarmerte alle med sin veltalenhet og dannelse. Han valgte selv å ødelegge alt dette da han valgte å bryte loven. Nå må han slutte å snu problemstillingen og beskylde andre for fusk og fanteri. Han må ta inn over seg at han har vært en belastning for mange av de som trodde på ham og som støttet ham. Han må ta inn over seg ansvaret for hva som skjer når han enten selv, eller via enkelte kommentatorer, gjentar påstander som Gjenopptakelseskommisjonen ugjendrivelig har tilbakevist.

Med på hylekoret er ikke minst tidligere Dagbladet-redaktør John Egeland, som ikke ser ut til å ha lært noe av å hamre på mot navngitte mennesker. Tiden er inne for Arne Treholt til å erkjenne at det er han som har gjort galt, noe kriminelt. Først når ansvaret er erkjent, og beklagelsen gitt, kan tilgivelsesprosessen begynne.