Ny teknikk må tas i bruk

Politianalysens leder Arne Røksund har tidligere i Politiforum uttalt at han er overrasket over at det er så store ulikheter i hvordan politidistriktene drives. Dette er ikke minst tilfelle for hvordan UEH - politidistriktenes egne spesialstyrker - utstyres.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen forsterker nå satsingen på UEH med å utdanne flere politifolk i grunnstillinger til å kunne gå inn i denne beredskapsstyrken, slik blant annet tidligere justisminister Odd Einar Dørum har etterlyst i Politiforum.

Hvis ikke Politidirektoratet nå selv tar initiativ til å etablere en standard utstyrspakke til alle landets UEH, bør justisministeren pålegge politiet å gjøre dette. Standardpakken som visstnok skal ligge til grunn, er ikke revidert etter at UEH ble etablert av Regjeringen Willoch i 1986. Da på grunn av Spetsnaz-trusselen.

Siden den gang har mye endret seg. I alt for stor grad utstyres politidistriktenes egne spesialstyrker på bakgrunn av ildsjeler og lokal økonomi. Det må bli slutt på at tilfeldighetene styrer politiberedskapen.

Alle landets UEH har høyt spesialiserte operative oppgaver som setter mannskap og utstyr på store prøver. I dag får ikke UEH kjøpe inn kjøretøy tilpasset behovet, og må bruke varebiler til å transportere mannskap og utstyr, i stedet for å få kraftige firhjulstrekkere som evner å holde nødvendig fart, og som tåler en støyt ved sammenstøt med andre biler.

På samme måte er det helt tilfeldig av hva slags utstyr det lokale UEH har med seg ut. Med satsingen som nå gjøres på lokal beredskap, må UEH få en god, standardisert utstyrspakke basert på de erfaringer man har etter snart 30 års drift.

Du tror det egentlig ikke, men faktum at UEH i Follo politidistrikt er blant de første politienhetene som nå skaffer seg utstyr til å kunne jobbe polititaktisk når det er mørkt. Utstyr som Forsvarets mannskaper har hatt tilgang til i mange år.

Det vil nå ligge til rette for at UEH-styrken inngår som en naturlig del av hverdagsberedskapen ute i politidistriktene, slik at det til enhver tid er en UEH-patrulje på jobb - slik blant annet Sør-Trøndelag politidistrikt allerede har organisert sin lokale beredskap. Da viser politidistriktene at man tar den lokale beredskapen på alvor.

Det siste tilskuddet av tekniske nyvinninger som kan gjøre politiet i bedre stand til å løse samfunnsoppdraget, er ubemannede luftfartøy, kjent under fellesbetegnelsen droner. Allerede finnes det produkter på markedet som har kapasiteter som kan være til vesentlig hjelp for politiet.

I denne utgaven kan du lese om erfaringer politiet i Mesa County i USA har gjort. Og du kan lese om vurderinger som norske politifolk gjør rundt det å ta i bruk droner i politiarbeid. Allerede brukes droner av eiendomsmeglere for å skaffe seg gode bilder av salgsprosjekter. Og det er kjent at media har brukt droner til å fly over et sperret åsted for å ta bilder.

Det er viktig at politiet tar i bruk tekniske nyvinninger som kan effektivisere og forbedre politijobben.