Nå trengs det handlekraft

Hvert år omkommer flere eldre demente når de forlater institusjonene som skal ta vare på dem. Et øyeblikks uoppmerksomhet eller dårlige rutiner gjør mormor til en politisak. En politisak som til tider krever betydelige ressurser.

Publisert Sist oppdatert

I gjennomsnitt har politiet i Oslo i 2012 sendt ut patruljer og gjort tiltak på nesten tre slike forsvinningssaker ukentlig. I tillegg kommer alle sakene om løses fra operasjonssentralen. I tilfeller Politiforum kjenner til, har opptil fem polititjenestemenn brukt hele nattskift på slike leteaksjoner.

Denne jobben er viktig og meningsfull. Det er myke oppdrag, som framhever politiets sivile preg og gir nærhet til publikum. Samtidig er det frustrerende og fortvilende når det går galt, og den savnede blir funnet omkommet.

Sporingsteknologi – GPS-merking – gir pårørende trygghet om at bestefar som ikke kan ta vare på seg selv, blir funnet om han skulle stikke av. Teknologien sparer liv. For politiet frigjør den ressurser i millionklassen, som kan brukes til kriminalitetsbekjempelse.

Utfordringen er personvernet. Datatilsynet er positive til en lovendring som tillater GPS-merking av emente personer som selv ikke kan gi samtykke. I august viste helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen handlekraft da hun varslet at en lovendring var på vei.

Denne handlekraften må Jonas Gahr Støre nå videreføre.

Hvis Støre vil lære litt om handlekraft, så trenger han ikke se langt. Odd Reidar Humlegård er en mann som gang på gang har vist at han evner å få ting gjennomført. Det viste han som sjef for Utrykningspolitiet, og det har han allerede vist som politidirektør.

Den handlekraften Humlegård har tatt med seg inn i et skakkjørt direktorat, kan fort vise seg å bli avgjørende for framtidens politi.

22. juli-rapporten påpeker mange forbedringspunkter i politiet. I denne utgaven kan du lese om Humlegårds visjoner, både på kort og lang sikt. Politidirektøren takket ja til jobben etter forsikringer om tilrettelegging for at han skulle kunne gjøre en god jobb. Vi håper og tror Humlegård får det handlingsrommet han trenger for å være handlekraftig.

Og vi håper, når hans korte vikariat går ut ved årsskiftet, at han søker sjefsjobben permanent – og får den. Politi-Norge trenger en toppleder med gjennomføringsevne og kjennskap til etaten. Politi-Norge trenger umiddelbar handling og stabilitet i toppledelsen.

Derfor mener vi Odd Reidar Humlegård er rett mann som politidirektør på fast basis.