Momentum som vanskelig stanses

Det foregår nå en giring hos medlemmene i Politiets Fellesforbund (PF) rundt lønnsnivået i politiet.

Publisert Sist oppdatert

Over lang tid har det bygd seg opp ikke bare en misnøye, men en direkte irritasjon over at Staten ikke vil betale mer i lønn.

Politiansatte har en velutviklet rettferdighetssans. Nå heter det likevel at lønn aldri er rettferdig, men når følelsen nå har satt seg, skjer det noe.

Det ene er at det i PF er bygd opp en lønnskampstrategi som er nøye utmeislet gjennom lang tid. Argumenter og tiltak har blitt veid for og imot. Over flere år har politiorganisasjonen vurdert når riktig tidspunkt vil være å sette inn støtet.

Hovedtariffoppgjøret 2008 har blitt utpekt til året hvor startskuddet for å få en mer rettferdig lønn til politiansatte. De som representerer motkreftene bør være klar over enkelte forhold som rører seg i et politisinn.

Av naturlige årsaker er politiansatte vant til å jobbe under vanskelige forhold med vanskelige forhandlingsmotparter, hvor både risiko, spenningsforhold og menneskelige konsekvenser kan være enorme. Gjennom utdanning og arbeid er politiansatte bygd opp til å håndtere slike situasjoner. Setter politiet et krav - skal det følges.

Situasjonen nå er at PF-medlemmer har definert politilønnen til å være for lav. Fristen til å få den opp på anstendig nivå er satt til dette hovedtariffoppgjøret - innen to år. Hvis ikke skjer det noe.

Etter å ha gått så høyt ut på banen for å kreve mer lønn, har mange i egen argumentasjon bundet seg til masten. De kommer til å følge egen argumentasjon, og vil slutte i politiet. Allerede ser vi at politiet tappes for mange av de beste. Ansatte som møysommelig har lagt sten til sten for å bygge opp en bred og verdifull spesialkompetanse.

Ikke så alvorlig, sier ekspertene fra arbeidslivsforskning. I alle yrker er det en viss rokering.

De glemmer et forhold. Politiutdannede lekker ut til andre yrker. Det er svært få andre yrker som avgir folk til politiet. Nå har strømmen av politiansatte ut av politiet blitt høyere enn opptaket til Politihøgskolen når man legger sammen tallene over dem som slutter med dem som går av med pensjon. Begge disse tallene bare øker.

Justisministeren kan gjerne heve tallet på antall utdanningsplasser på Politihøgskolen, men antall søkere har falt drastisk,og vil fortsette å falle om ikke noe gjøres med avlønningen. I 1996 var det 3.295 søkere til 384 plasser. I 2008 er det 1990 søkere til 432 plasser.

På Facebook er det nå snart 1000 politiansatte i et lukket diskusjonsområde hvor vidtgående reaksjoner diskuteres. Argumentene som derføres er langt utenfor anerkjente handlemåter for organisasjonene. Reaksjoner som ikke er styrt av Arne Johannessen. Lønnskampen kan få et momentum som selv ikke PF kan stanse.

Resultatet kan bli at Norge står uten tilstrekkelig antall politiansatte til å utføre en av de viktigste jobbene et demokratisk samfunn er avhengig av. Ansvaret blir til slutt politisk. Det øverste ansvaret har Jens Stoltenberg.