Merkelig tillit til politiet

Samfunnets tillit til politiet er stadig et tema. Mange politisjefer avslutter gjerne fremleggelsen av fjorårets statistikk med å si at tilliten til politiet tross alt er høy.

Publisert Sist oppdatert

Ja, tross alt. Hva mener de når de sier «tross alt»?

Til tross for at politiets egne undersøkelser viser at de som har hatt kontakt med, eller hatt behov for politiets assistanse, har lavere tillit til politiet enn de som ikke har vært i kontakt med, eller hatt behov for assistanse?

Til tross for at politiet kommer for sent frem til et utall av kritiske hendelser, lenge etter andre nødetater? Vi trenger ikke se til høyprofilerte, tragiske saker for å finne slike eksempler. Dette skjer daglig over det ganske land.

Til tross for at nærmere 150 ordførere er sterkt kritisk til planene om å fjerne over 140 lensmannskontor fra kartet, selv om samfunnene og menneskene der består?

Til tross for at et stadig større antall innbyggere er opprørte fordi politiet henlegger uoppklarte straffesaker eller straffesaker med kjent gjerningsmann, på grunn av svak politikapasitet? Samtidig som politiet nidkjært og korrekt trekker en 90 år gammel mann for retten fordi han ikke hadde påbudt redningsvest ombord i båten.

Til tross for at samfunnet etter 22. juli krever at politiet kommer raskere når kritiske hendelser skjer, uten vi opplever noen vesentlig bedring?

Er det dette de mener med «tross alt»?

Noe av det viktigste justisminister Anders Anundsen nå kan gjøre, er å forstå samfunnets behov fra polititjenesten bedre enn enkelte politiledere. Folk ønsker et nært politi, som kommer når farlige situasjoner oppstår. Folk ønsker et nært politi, som etterforsker boliginnbrudd uten en trett mine som sier at saken blir henlagt så snart de kommer tilbake på kontoret.

Jeg har ikke møtt en eneste innbygger som ønsker et fjernpoliti. De fleste jeg har møtt som ønsker å redusere nærpolitiet, sitter inne. Det de fleste ønsker, er at deres behov for trygghet og sikkerhet blir ivaretatt av at politi som ser dem når behovet dukker opp.

Som avtroppende sjef for Beredskapstroppen sier i denne utgaven: «At neste krise kommer nærmere for hver dag som går, er helt sikkert». Nå handler det om å trekke lærdom av det vi kjenner. Samfunnet tåler ikke at politiet ikke er satt i stand til å gjøre jobben. Politiet trenger ressurser og modernisering. Å flytte folk inn i nye strukturer, blir som britiske Barry Loveday sier, også i denne utgaven, å flytte dekkstolene på Titanic, mens den synker. Det hjalp ikke.

---

Vi liker: Å leke med tanken om at både Regjeringen og politiledelsen går inn i aktiv læring etter at flere katastrofer nå er gjennomutredet. Nå er ventetiden over. En bemanningsøkning og modernisering vil gi bedre beredskap og bedre etterforsking.

Vi liker ikke: At Politidirektoratet prioriterer eget politibygg foran ny Politihøgskole, nytt Beredskapssenter og nytt politihus i Bergen. For å nevne noen som sto foran i køen. Vi tror ikke det blir mindre kriminalitet eller flere politifolk av denne kø-snikingen.