Mennesker - ikke maskiner

Politikraften som ble borte.

Publisert Sist oppdatert

Politiets arbeidsgiver, personifisert som politidirektør Ingelin Killengreen og justisminister Knut Storberget krever at politiansatte skal gi avkall på helt vesentlig vern mot helseskadelige arbeidstidsordninger. Det er usmakelig. Særlig når hele grunnlaget for politikrisen er at de to samme arbeidsgiverrepresentantene selv er sterkt delaktig i den underbemanningen vi nå ser.

Killengreen har ikke jobbet iherdig nok for en tilstrekkelig bemanning og ressurssituasjon til politiet. Hun kommer ikke unna med å si at hun har varslet tjenestevei om behov for mer politi. Når budskapet ikke blir tatt alvorlig av justisministeren, må temaet ut i samfunnsdebatten. Der har Killengreen sviktet.

Storberget har mislykkes fordi han som justisminister lenge har avvist at det er noen politikrise. Først fra sin posisjon i justiskomiteen, og deretter i fire år som justisminister. Det var først i fjor han erkjente en stor mannskapsmangel, og at han fikk Regjeringen med på økt opptak.

Det er flaut når de to samme personene nå aktivt har jobbet for å dekke egne feil med å argumentere for å etablere helseskadelige arbeidstidsordninger, og forsøker å kjøpe seg ut av egne feilgrep på denne måten.

I motsetning til justisministeren som ikke skal være i sin stilling veldig mye lenger, skal politiansatte stå mange år i jobben. I krevende skiftordninger og lange økter. Det handler om barn som har lyst til å ha sine foreldre lenge. Sunne og friske. Politiansatte er ikke maskiner som kan bytte motor når de er utslitt. Her snakker vi om mennesker av kjøtt og blod.

Arbeidsgivers innsats for å svekke vernet av politiansattes helse står til stryk. Og som Trygve Hegnar skrev på lederplass i Finansavisen i går. Justisministeren ber om juling, og da bør han få det. De politiske konsekvensene av å kjøre politiet i grøfta bør bli synlige til høsten. Jeg er ikke i tvil om at landets innbyggere kommer til å etterlyse justisministerens lenge lovede «politikraft» når konsekvensene av forskrift og diktat om kort tid blir synlig.