Mange risikofaktorer i politiet

Hardkokte kriminelle, rus, skytevåpen og høy fart utgjør en cocktail som er en vesentlig ingrediens i yrkeshverdagen til politifolk.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av noen få septemberdager kunne vi i avisene lese om en politimann som var hardt skadet i mc-krasj, en annen var blitt slept etter en stjålet bil. En tredje skutt i foten av et vådeskudd. Tre eksempler fra arbeidssituasjonen for dem som jobber der ute, mens vi andre sitter trygt på kontoret, eller sover trygt under dyna.

Polititjenestemenn går daglig inn i situasjoner andre bare ser på film. Men i det virkelige liv settes det ikke inn stuntmenn og det er ikke opptak. Hardkokte kriminelle, rus, skytevåpen og høy fart utgjør en cocktail som er en vesentlig ingrediens i yrkeshverdagen til politifolk over det ganske land. Og som flere og flere politifolk nå søker seg bort fra.

Ikke fordi jobbsituasjonen oppleves som farlig, men fordi samfunnet setter for liten pris på at de går inn og gjør denne jobben. Dette bekreftes av undersøkelsen Politiets Fellesforbund nylig la frem. De som har de fleste farlige oppgaver, Beredskapstroppen, var også de som trivdes best på jobb. De har god trening, godt utstyr og en ekstra lønnsmessig kompensasjon for risikoen.

Men den vanlige politimann har ikke tilgang til samme type trening, sikkerhetsutstyr og risikokompensasjon. Derfor søker mange seg nå ut av politiet. At politimesteren i Rogaland nå har valgt å reise personalsak fordi unge polititjenestemenn tok vare på egne unger i stedet for å jobbe overtid, vekker meget negativ oppsikt, og hjelper ikke på lysten til og hverken begynne eller forbli i politiet.

Hendelsen viser den vanskelige balansegangen politifolk er utsatt for, ikke bare ute på gata, men også fra egen ledelse.

Det er prisverdig at politidirektør Ingelin Killengreen nå sterkt argumenterer for et betydelig lønnsløft for politifolkene både av hensyn til rekruttering og for å beholde gode politifolk. Det er sjelden politidirektøren direkte kommenterer politilønnen. Når hun nå gjør det, legges det derfor ekstra godt merke til.

Politiets Fellesforbund plasserer ansvaret for lav politilønn og stort frafall rent politisk. Spørsmålet blir til slutt: Hvilken kvalitet mener politikerne politiet skal ha? For allerede har mange sluttet eller er på full fart ut av politiet. Hvem er det da som tar deres plass?

ATB for politisivile?

Fra øverste hold i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, åpner nå assisterende personaldirektør Per Kristian Knutsen for at politisivile endelig kan få de samme arbeidsbetingelsene som politiutdannede når de gjør samme type arbeid. Det er ikke mindre enn et solid gjennombrudd i en sak Politiforum over lengre tid har dekket. Med dette har arbeidsgiver nå spilt ballen over til hovedorganisasjonene som et rent forhandlingsspørsmål.

Sivile organisert i Politiets Fellesforbund må nå kjenne sinbesøkelsestid, og bruke organisasjonen for det den er verdt. Saken er overmoden for å få en løsning, og burde være en ren vinnersak for politisivile medlemmer av Politiets Fellesforbund.