I pose og sekk

Hver eneste dag i 2013 ble det i snitt registrert over 40 anmeldelser for grovt tyveri fra person på offentlig sted i Oslo. Året før var tallet nærmere 50.

Publisert Sist oppdatert

Tyverier fra lommer, poser, sekker og vesker, har i høyeste grad blitt dagligdags i Norges hovedstad. I «toppåret» 2012 ble det begått langt over dobbelt så mange lommetyverier i hovedstaden som i 2006. Noe måtte gjøres.

Resultatet ble Oslo-politiets gruppe for bekjempelse av grove tyverier fra person på offentlig sted - eller lommetyvgruppa. I denne utgaven av Politiforum kan du lese suksesshistorien om hvordan nitidig, målrettet og helhetlig arbeid har sendt lommetyvene på retrett, og gjort det langt tryggere for pendlere og feststemte Oslo-beboere å ferdes i hovedstaden.

I løpet av bare halvannet år i operativ drift, har gruppen pågrepet over 160 lommetyver og drevet fram en nedgang i lommetyveristatistikken i Oslo for første gang på mange år. Det er en prestasjon verdt å skryte av.

Isolert sett synes kanskje ikke tyveriet av en Iphone eller en lommebok som en alvorlig, kriminell handling. Pengene får de fleste tilbake fra forsikringsselskapet. Det materielle tapet er begrenset.

Noe helt annet er følelsen av å ha blitt overvåket, rundlurt og rundstjålet av fremmede personer på offentlig sted. Som Morten Drægni i lommetyvgruppen sier til Politiforum: «Ofrene er gjennomsnittlige mennesker som må være der de er. At de blir ofre for lommetyver, gjør noe med trygghetsfølelsen deres».

Det er ikke akseptabelt at innbyggerne i hovedstaden skal føle seg utrygge når de er på vei hjem fra jobb, er på kjøpesenteret, eller er på byen. Ingen by skal være et fristed for tyverier.

Nettopp derfor er det viktig for politiet å satse på bekjempelse av denne hverdagskriminaliteten. Det gjenoppretter trygghetsfølelsen å vite at det ikke bare er lommetyvene som kaster lange blikk på mobilen din, men faktisk politifolk som kaster lange blikk på lommetyvene. Politiets tilstedeværelse bygger slik opp under tilliten fra befolkningen som de er så avhengige av.

Selv om lommetyverier aldri blir helt borte i store byer, ville det vært en fallitterklæring av politiet å ikke gjøre noe med den negative trenden som Oslo opplevde. Ære være Oslo politidistrikt for å virkelig satse på å bekjempe denne typen nær hverdagskriminalitet som rammer helt vanlige folk.

Samtidig er det også en kjensgjerning av tyverier av lett omsettelige mobiltelefoner også er «big business». Lommetyvene er ikke bare en gruppe tilfeldige småkriminelle. Mange er profesjonelle til fingerspissene - bokstavelig talt. Lommetyver er ikke bare småkriminelle, men ofte også en del av større nettverk av organiserte kriminelle.

For politiet er det dermed en vinn-vinn-situasjon å bekjempe denne kriminalitetsformen. Det oppleves håndfast for innbyggerne, som ser at politiet gjør en jobb for dem, samtidig som det bidrar til å strupe inntektsstrømmen til organisert kriminalitet.

Her får politiet både i pose og sekk.

---

Vi liker

…Linda Hoels utspill om å lytte til og lære av politifolks praktiske erfaring. Det er tross alt de som jobber tett på som vet hvor skoen trykker - ikke kontorbyråkrater, politikere eller journalister.

Vi liker ikke

…at politisk ledelse ikke tar inn over seg realitetene i årets politibudsjett og hva det gjør med politimestrenes handlingsrom. Å vise forståelse gir ikke flere politifolk på gata.