Hva skal til for å bli politi?

I denne utgaven kan du lese om to politimestere som så seg nødt til å kontakte Politihøgskolen (PHS) vedrørende til sammen fire studenter de mente ikke kunne tjenestegjøre i de respektive politidistriktene.

Publisert Sist oppdatert

Årsaken var at politifolk reagerte på bakgrunnen til studentene.

Enten hadde de straffbare forhold på rullebladet, eller så var de omhandlet i politiets etterretningsregistre med påviselig tett kontakt med det politifolk kaller «superkriminelle» – dog uten at det var registrert noe lovbrudd i strafferegisteret.

Kravet i politiloven er at rullebladet må være rent om du skal bli politi. Eller plettfritt som det heter.

Likevel tar PHS inn studenter med anmerkninger på rullebladet. Det har skolen anledning til å gjøre, fordi det er åpnet for å utvise skjønn for forhold som er gamle, og som kan oppfattes som bagatellmessige.

Noen mener PHS har blitt for liberal, og forsøker å tilpasse inntaket til et forhøyet studentopptak.

Mens andre igjen er redd for at politiet kan miste svært gode kandidater som utelukkes på grunn av en rigid fortolkning.

Mange av oss har vært aktive ungdommer, som uten å tenke på senere yrkeskarriere og mulige konsekvenser gjorde ting man som voksen ikke ville gjort.

Det er relevant å spørre: Hvor lenge er man lovbryter og kriminell? Er én gang kriminell det samme som alltid kriminell?

Eller skal det være rom for skjønn og fortolkninger, slik både politimestre og sjef for PHS ber om? Slik at politiet kan få inn gode kandidater som ellers er godt kompetent og motivert?

Samtidig tjener det politiansatte til ære at de vil hegne om den helt viktige tilliten til politiet.

Kan det stilles spørsmål om bakgrunnen til en politiansatt, taper ikke bare den politiansatte, men hele politietaten. Hvis innbyggerne får svekket tilliten til politiet, vil politiet ikke lenger kunne få fortrolig informasjon eller gjøre oppdrag der tillit er helt essensielt.

Hvis man åpner for en praksis som gjør at det kan stilles spørsmålstegn ved etikk, moral og integritet til lovens voktere, vil mye gå tapt.

Nå må PHS kalibrere opptaksrutinene slik at alle studenter som tas inn til studiet, kan regne med at de uten problemer kan få jobb ute i politidistriktene.

Slik det er i dag, gir PHS forhåpninger til unge mennesker om at de uten problemer kan få jobb i politiet med en bestått eksamen.

Slik er det altså ikke. Det er å kaste blå i øynene på unge mennesker.

Vi liker:

UP tar i bruk ny teknologi i form av en nyanskaffelse som så til de grader effektiviserer arbeidet med å finne uregelmessigheter ute på veiene. Automatisk nummergjenkjenning revolusjonerer effektiviteten ute på veiene.

Vi liker ikke:

Det har gått over 18 måneder siden POD behandlet spørsmålet om lagring av ammunisjon på kroppen, men enda har ikke operative har fått svar. Det er en sendrektighet PODs sjefer må slutte med. Vi forventer en mer offensiv tilnærming til utfordringene som står i kø.