Elpistol til politiet?

Hvor aktuelt er det å innføre elektrosjokkvåpen i norsk politi?

Publisert Sist oppdatert

Bevæpningsspørsmålet for politiet er ikke avklart. Den midlertidige bevæpningen er avsluttet. De som har vært kritiske til det formelle hjemmelsgrunnlaget er fornøyd, mens mange operative politifolk som har fått med seg de tre siste skyteepisodene mot politifolk, er misfornøyde. Nå ligger ballen hos justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, som må igangsette utredningen som skal føre til politisk behandling av politiets endelige bevæpningsspørsmål. Og det haster.

Noe som tidligere har vært avvist av den tidligere ledelsen i Politidirektoratet (POD) har vært å vurdere elektrosjokkvåpen. Som med strøm, og ikke bly, stanser fremrusende, farlige mennesker. Uten synlige skader, hevder den største elpistol-leverandøren Taser. Med fare for dødsfall, sier Amnesty.

Vi har innhentet erfaring fra et politi vi har mange likhetstrekk med: Australsk politi.

Etter en prøveperiode, innførte politiet i delstaten New South Wales for fem år siden elektrosjokkvåpen til politifolk. En egen uavhengig ombudsmann vurderte fordeler og ulemper, og kom til at fordelene var større og flere enn ulempene. Politifolk vi intervjuet er overbevist om at de ved å bruke elektrosjokkvåpen istedenfor vanlige skytevåpen, hadde unngått å påføre alvorlig skade eller ta liv.

Politiet i Australia viser til at i rundt 70 prosent av tilfeller politiet trekker elpistolen og truer med den, er det nok til å få kontroll. Den høyfrekvente strømlyden er ofte nok til å få utagerende personer til å roe ned.

Samtidig er det viktig å ta inn over seg den påkjenning det er for tjenestemenn å ha avfyrt et dødelig skudd, selv om det var aldri så mye innenfor lovens bokstav. Det er en hendelse man aldri legger bak seg. Politiforum kan i denne utgaven avsløre at POD har sendt en innstilling til Justisdepartementet med foreløpige råd om hva politiet bør gjøre i forhold til elektrosjokkvåpen. Hva innholdet i denne innstillingen er, var ikke kjent da Politiforum gikk i trykken.

Med erfaringen fra blant annet Australia, kan det se ut som en modernisering av utstyret operative politifolk har tilgjengelig, er på høy tid. Prosjektleder for innføring av elpistol i New South Wales, Peter Hansen, svarte dette da vi spurte om kostnadene med innføringen:

Hva er et menneskeliv verdt?