Bruk analysen fullt og helt

Ikke stykkevis og delt.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har nå levert sine råd om hva han mener bør gjøres for å modernisere og effektivisere politiet. Han har fått mange innspill gjennom et omfattende arbeid som er nedlagt med høringsuttalelser fra både politimestere og Politiets Fellesforbund (PF).

Knapt noen liker alle forslagene, men svært mange slutter opp om behovet for endringer. Ingen etat er gransket så mye som politiet de siste årene. Alle granskinger, og nå analysen, gir et bilde av et politi som er overmodent for gjennomgående forbedringer. Det handler om struktur, kvalitet, og ressurser. Og ikke minst hva som tjener innbyggerne best.

På landsmøtet til PF i fjor høst, ble Humlegård med trampeklapp oppfordret til å søke jobben som politidirektør. Landsmøtedelegatene mente at Humlegård var den rette mannen til å lede politiet videre. Han hadde en bakgrunn, lederstil og resultater som mange likte.

Etter å ha møtt Humlegård gjennom et langt intervju der han grundig gjennomgikk politianalysens fordeler og svakheter, er jeg overbevist. Politikunnskap er samlet og analysert. Analysen representerer kunnskap.

Kunnskap utgjør et bedre beslutningsgrunnlag enn følelser, og jeg mener anbefalingene i analysen i hovedsak bør gjennomføres. Selv om jeg ikke liker tanken på nedleggelse av de 140 minste lensmannskontorene, og den medfølgende faren for at politiet lokalt fjerner seg fra de politiet skal hjelpe, er heller ikke dagens ordning ideell.

Humlegård har et poeng når han sier at folk på enkelte mindre steder kan måtte kjøre 20 minutter lengre for å få en service de sjelden trenger, i bytte mot raskere respons når noe skjer. Politidirektøren selv erkjenner at det i analysen ikke er gjort tilstrekkelige vurderinger av de praktiske og økonomiske konsekvensene med å gjøre dette.

Men jeg velger å stole på hovedtrekkene i konklusjonen fra Humlegård. Å vise gjennomføringskraft i det som nå er foreslått, vil være Humlegårds svenneprøve som politiets øverste sjef. Summen av de foreslåtte tiltakene vil gi grunnlaget for en modernisering mange venter på.

Men dette faller sammen som et korthus hvis ikke regjeringen følger opp med ressurser til en teknologisk og mannskapsmessig satsing i politiet.

«Vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt», skrev Henrik Ibsen i Brand. Skulle den nye regjeringen velge å ikke følge rådene fullt og helt, kan ikke Humlegård ta ansvaret for resultatet. Dette er den første omorganiseringen som gjøres som følge av kunnskap basert på en analyse. Det kunne det vært interessant å prøve.