Barnehusene en god idé, eller?

I denne utgaven kan du lese om regjeringens satsing på Barnehus. Det første pilotbarnehuset kom i Bergen for nær tre år siden.

Publisert Sist oppdatert

Intensjonen var god. Det skulle være minst mulig belastning for barn som skulle avgi forklaring etter overgrep. Det er bare et par haker. Justisdepartementet er nå i ferd med å åpne det syvende pilotbarnehuset uten at de har evaluert hvordan barnehusene faktisk fungerer.

Likevel, selv om Justisdepartementet ikke har den fjerneste anelse om barnas rettsikkerhet ivaretas bedre på barnehusene enn i tingrettene, anbefaler de sorenskrivere og politi på det varmeste å kjøre timesvis for å bruke husene til dommeravhør. Det er kanskje ikke så rart når nær 30 millioner årlig går til drift av de prestisjetunge pilotprosjektene. Så lenge det ikke foreligger dokumentasjon på virkningen av barnehusene, kan vi forstå sorenskriverens skepsis til å bruke dem.

Bare 40 prosent av de nær 1600 barna som ble dommeravhørt i fjor, ble avhørt ved et barnehus. Fører dette til alvorlig forskjellsbehandling av barn utsatt for vold og overgrep? Svaret er: Vi vet ikke. Bare en evaluering av barnehusene kan besvare dette spørsmålet.

Går politiske mål foran arbeidsmiljø?

Uroligheten i Politiets Utlendingsenhet (PU) går ikke over. Problemet er at PU har en ledelse som er villig til å begå lovbrudd for å nå justisministerens politiske mål om å få uttransportert 4900 asylsøkere i år. Arbeidstilsynet har dokumentert at arbeidet på Trandum interneringsleir er av en slik art at det går på helsen løs for de ansatte. Dette ser imidlertid ikke ut til å gjøre inntrykk på verken politimester Ingrid Wirum eller hennes sjef politidirektør Ingelin Killengreen.

Jeg tror ikke det hjelper når politidirektøren lar seg sitere på at «...man kan selvsagt foreta endinger dersom det er nødvendig for at vi skal nå de politiske målene». Det er altså ikke aktuelt å gjøre endringer for å bedre arbeidsforholdene for å komme i lovlig drift. Nei, kun hvis «vi - politiet» skal nå de politiske målene.

For så vidt er jo dette ærlig tale. Og noe vi har ant lenge. De politiske målene er viktigere enn arbeidsforholdene og helsen til de som skal gjøre den vanskelige jobben ute i politiet.