Krimsjef Elin Albrigtsen, HMS-rådgiver Gry Mossikhuset, PST-sjef i Salten Knut-Eirik Sølsnes og politimester Geir Ove Heir har alle jobbet med samarbeid og kommunikasjon.
Krimsjef Elin Albrigtsen, HMS-rådgiver Gry Mossikhuset, PST-sjef i Salten Knut-Eirik Sølsnes og politimester Geir Ove Heir har alle jobbet med samarbeid og kommunikasjon.

Lederne blir bedre i Salten

De siste årene har Salten politidistrikt satset på å utvikle sine egne ledere. Det har gitt gode resultater, mener lederne selv.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg ville bli mer strukturert. Og så ville jeg i en hverdag som leder der mye tid går med til møter, være mer til stede og mer involverende overfor gruppelederne på min seksjon, sier Elin Albrigtsen.

Hun er krimsjef i Salten politidistrikt og en av lederne som har fått tatt del i lederutviklingsprogrammet politidistriktet har satset på de siste årene. For mens politiet har fått kritikk for ledelsesstrategi og ledelse i politiet har blitt friskt debattert fra talerstolen i Stortingssalen, har distriktet jobbet jevnt og trutt med å gjøre lederne bedre.

– Jeg har helt åpenbart blitt en bedre leder. Jeg er mer bevisst på hva jeg vil utvikle, hva jeg er god på og hva jeg kan forbedre. Og ikke minst har vi alle blitt bedre når det gjelder samhandling og kommunikasjon, forteller krimsjef Albrigtsen.

– Ledelse er et fag

Gry Mossikhuset, HMS-rådgiver i Salten politidistrikt, er primus motor bak ledersatsinga sammen med PST-sjef i Salten, Knut-Eirik Sølsnes. De to sitter i lokal arbeidsgruppe i distriktet som har søkt kompetansemidler gjennom Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), og på den måten fått hentet inn ekspertise på ledelse utenfra.

– Vi har tatt ledelse på alvor og jeg mener vi har lyktes med det. Det er en forutsetning for å få disse midlene at tillitsvalgte er med, så her har både lokallagsledere, politimesteren og andre ledere i distriktet utviklet seg sammen, forteller Mossikhuset.

Hun mener det er avgjørende for politidistriktene å satse på ledelse.

– Vi i Salten har erkjent at ledelse er et fag. Jeg mener man er nødt til å ha god lederkompetanse for å ta vare på virksomheten. Så vi håper Politidirektoratet følger opp videre slik signalet er, og motiverer politidistriktene i arbeidet med ledelse, sier Mossikhuset.

I Salten arrangerer de ulike samlinger, som todagers samlinger, halvdagssamlinger eller som korte lunsjmøter, der de drøfter ledelse.

– Lederne skal bli tydeligere og gode ledere i hverdagen, slik at medarbeiderne får gjort mest mulig. Lederne skal ha mot og bli trygge i lederrollen, og medarbeiderne skal bli sett, utviklet og få tillit, slår Mossikhuset fast.

Ikke noe halvhjertet

Det har vært viktig for distriktet å virkelig gå inn for ledersatsninga, forklarer politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt.

– Alle som har vært med har måttet bidra. Hvis vi skulle gjøre dette skulle det være med engasjement og styrke, og det skulle ikke være høytsvevende. Det er en forutsetning at vi ledere som deltar ikke gjør det halvhjerta og at vi gir av oss selv, konstaterer Heir.

Han framholder ærlighet som viktig og mener det har gitt effekt.

– Flere bidrar med ytringer og det trekker oss videre, og i den grad jeg har følt at noen har holdt noe tilbake tidligere, så har det løst seg opp og blitt merkbart mindre de siste to årene, mener politimesteren.

Eivind Hellevik, den eksterne lederutvikleren som distriktet har benyttet, sier han opplevde at politiet i Salten ville jobbe med situasjoner lederne står i til daglig.

– Det gjør at utviklingen blir målretta og situasjonsbetinget, sier Hellevik.

Han mener politilederne er bedre enn andre på å tolke ulike situasjoner.

– Jeg har merket at politilederne er gode på å skille mellom ulike situasjoner de står i. Vurdering av situasjoner sitter i ryggmargen, og det gjør at de har forutsetninger for å bli gode ledere, mener lederutvikler Hellevik.

Styrker laget

HMS-rådgiver Mossikhuset, som er blitt distriktets internkonsulent på ledelse, mener det ikke er nok å arrangere fjerne ledersamlinger for å skape den gode ledelsen.

– Politimesterne må si at dette er noe vi skal være med på. De må ta seg tid. Før hadde vi ikke et så godt helhetsperspektiv, men nå ser vi verdien av å opptre sammen som et lag. Jeg er stolt over Salten som har tatt seg tid til dette, sier Mossikhuset.

Krimsjef Albrigtsen føler de jobber bedre sammen nå enn før.

– Et av mine mål er å få fram lagfølelsen. Jeg synes vi på krimseksjonen i større grad er blitt et lag, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS