FORVIRRING: Det råder full forvirring om de 50 arbeidsplassene ved politiets lønns- og regnskapssenter i Kristiansund. Møtet i dag er et såkalt IDF-møte med POD, som holdes jevnlig.
FORVIRRING: Det råder full forvirring om de 50 arbeidsplassene ved politiets lønns- og regnskapssenter i Kristiansund. Møtet i dag er et såkalt IDF-møte med POD, som holdes jevnlig.

Full forvirring om arbeidsplasser:

I dag møter POD de tillitsvalgte ved regnskapssentralen i Kristiansund

Flere regnskapsoppgaver i politiet skal flyttes til Trondheim, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet. Men de lover at det ikke skal gå utover stillingene ved politiets lønn- og regnskapssenteri Kristiansund.

I forrige uke ble det kjent at Justis- og beredskapsdepartementet planlegger å flytte oppgaver fra det nye lønns- og regnskapssenteret i Kristiansund til Direktoratet for økonomistyring i Trondheim.

Det går fram av et brev departementet sendte til Politidirektoratet, i sommer, slik avisa Tidens Krav først omtalte.

Dette har skapt stor uro ved politiets lønns- og regnskapssenter i Kristiansund, hvor ansatte og tillitsvalgte frykter for arbeidsplassene sine. Men Politidirektoratet hevder overfor NRK at de ikke skal flytte verken stillinger eller oppgaver.

I dag skal Politidirektoratet (POD) i møtet med de tillisvalgte fra Politiets Fellesforbund (PF), Norsk Tjenestemannslag Politi og Parat.

Dette er et såkalt IDF-møte i Oslo, et jevnlig møte mellom alle fagorganisasjonene og POD.

Marit Rotmo, som er medlem i sivilutvalget i PF, sier situasjonen er uoversiktlig.

– Det er kaotisk og veldig forvirrende. Nå håper vi å få mer klarhet i hva som foregår på møtet i dag. De ansatte er veldig fortvilet over situasjonen og redde for å miste jobben, sier Rotmo.

Hun skal sammen med leder i Sivilutvalget, Vegar Monsvoll møte de ansatte i Kristiansund i morgen, torsdag.

Lover at arbeidsplassene opprettholdes

Det siste halvåret har 49 personer fått jobb i politiet ved senteret i Kristiansund. 

Men brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet lover samtidig at antallet arbeidsplasser på Nordmøre ikke skal endres. 

«Det legges til grunn at det fortsatt skal være 70 statlige arbeidsplasser i Kristiansund,hhv. 50 i politiet og 20 i Skattekontoret i Kristiansund.»

Departementet skriver at POD må legge til rette for å sikre 50 statlige arbeidsplasser i politiet.

– Har informert fagforeningene fortløpende

I brevet som Politiforum har fått tilgang til står det:

«Politidirektoratet (POD) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal i fellesskap utarbeide en samarbeidsavtale om leveranse av regnskapstjenester. Politiet etableres som et eget kundesegment i DFØs portefølje, med et spesialtilpasset tjenestetilbud. Regnskapstjenestene leveres fra DFØs avdeling i Trondheim».

Politidirektoratet sier til NRK at de har holdt fagforeningene løpende orientert i opprettelsen av lønn- og regnskapssenteret.

– Brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet omtaler ulike prinsipper som skal ligge til grunn for det videre arbeidet. Isolert sett kan disse tolkes på forskjellige måter. PODs forståelse av oppdraget er at dette handler om å erstatte tjenestene som Statens innkrevingssentral leverer i dag, ikke en flytting av oppgaver fra Kristiansund, sier Frede Hermansen i POD til NRK.

Lang strid om stillinger, sted og antall arbeidsplasser

Opprettelsen av de statlige stillingene ved Politiets lønns- og regnskapssenter i Kristiansund har vært en het politisk sak over lengre tid. 

Bestemmelsen om at senteret skulle ligge i Kristiansund ble tatt i februar. De skulle få 70 nye politistillinger, og var en del av utflyttingen av statlige arbeidsplasser.

Men like etter ble det full forvirring om antall arbeidsplasser og hva slags arbeidsoppgaver det er snakk om. Politidirektoratet slo fast at antallet var 50 og ikke 70, til store protester fra opposisjonspolitikerne.

Venstres stortingspolitiker, Pål Farstad, er en av flere som har jobbet for å få de statlige arbeidsplassene til Kristiansund. Han sier til NRK at man kan ikke bare begynne å flytte noe som akkkurat er kommet på plass.

Men i forrige uke gikk statsminister Erna Solberg ut og garanterte for at de 70 arbeidsplassene skal være i Kristiansund.

– La det være klinkende klart: Regjeringen har vedtatt at det skal etableres 70 statlige arbeidsplasser i Kristiansund, henholdsvis 50 i politiet og 20 i Skatteetaten, sier statsminister Erna Solberg, sa hun til NRK.

Men heller ikke statsministeren presiserer hvilke oppgaver disse skal ha.

Powered by Labrador CMS