Leieavtalen for politiets treningsanlegg i Lienga 7 på Kolbotn, i Kodaks gamle lokaler, går ut i 2023. Nå har Politiets Fellestjenester (PFT) startet en anbudsprosess for å finne ut hvor Oslo-politiet, PST og Kripos skal trene etter det.
Leieavtalen for politiets treningsanlegg i Lienga 7 på Kolbotn, i Kodaks gamle lokaler, går ut i 2023. Nå har Politiets Fellestjenester (PFT) startet en anbudsprosess for å finne ut hvor Oslo-politiet, PST og Kripos skal trene etter det.

Vurderer nye treningsfasiliteter for Oslo-politiet

Leieavtalen for Oslo-politiets treningssenter i «Kodak-bygget» går ut i 2023. Den blir ikke forlenget.

Publisert Sist oppdatert

Ett år etter at Oslo-politiets treningssenter på Fornebu ble stengt på dagen sommeren 2014, åpnet det nye treningsanlegget i «Kodak-bygget» på Kolbotn dørene.

Bygningen ligger i Kolbotn, 12 kilometer unna politihuset på Grønland, og var i sin tid hovedkvarteret til den gamle fotogiganten Kodak.

– For Oslo er dette et vanvittig steg. Ledelsen har tatt ansvar, og vi har fått et bygg som kan romme mye aktivitet parallelt, sa Jo Vhile, som da var sjef for politioperativ fagutvikling i Oslo politidistrikt, til Politiforum den gangen.

15.000 kvadratmeter

Leiekontrakten for de 15.150 kvadratmeter store lokalene går imidlertid ut 31. august 2023, og derfor har Politiets Fellestjenester (PFT) nå igangsatt arbeidet med en anbudskonkurranse.

Anbudskonkurransen innebærer en felles avtale for treningsfasiliteter for Oslo politidistrikt, Kripos og PST.

Leiearealet estimeres til 15.000 kvadratmeter, som i dag, avhengig av hvilke lokaler som er aktuelle.

«Tross et fortsatt samlokalisert konsept, vil kostnadene øke noe på treningsfasilitetene isolert sett», skriver PFT i en redegjørelse til Politidirektoratet (POD).

De nøyaktige kostnadsestimatene ønsker PFT å unnta offentlighet, men i redegjørelsen legges det til grunn at eventuelle økte kostnader skal dekkes innenfor eksisterende budsjett.

Det samme gjelder utgifter til flytting, oppbygging av treningsfasiliteter og eventuelt nytt utstyr.

13 prospekter

I redegjørelsen peker PFT på at eksisterende leieforhold «bærer preg av at det er en midlertidig og ikke langsiktig løsning for OPD».

PFT skriver videre at det ikke er mulig å videreføre dagens leieareal «uten betydelige investeringer og ny langsiktig leiekontrakt».

I første omgang har det blitt gjennomført en markedsundersøkelse, forteller PFT.

– Her har vi mottatt 13 prospekter fra interessenter. Oppstart av selve anbudsprosessen forutsetter godkjenning av de økonomiske rammene fra overordnet myndighet. Søknad om dette er nå til behandling i Justisdepartementet, sier kommunikasjonsdirektør Espen Strai i PFT.

«Akseptabel geografisk avstand»

I redegjørelsen til POD understreker PFT at det «legges vekt på at lokasjonene som medtas i en konkurranse har store, åpne arealer med god takhøyde».

PFT peker også på at treningsfasilitetene «bør ligge lett tilgjengelig fra sentrale hovedferdselsårer i Oslo kommune eller i randsonene til Oslo politidistrikt».

Fordi reisetid ikke er inkludert i den avsatte treningstiden, «må treningsfasilitetene ligge innen en akseptabel geografisk avstand [,] for å unngå fordyrende endring i tjenestelister».

Av de 13 interessentene er 6 nybygg og 7 eksisterende bygg, med geografisk plassering mellom 20 og 60 minutter unna politihuset på Grønland.

Ifølge PFTs redegjørelse anses fire av disse som relevante.

Opptil én milliard kroner

I PFTs redegjørelse slås det fast at det ikke er aktuelt å videreføre dagens leiekontrakt i Kodak-bygget, men at bygget må tilbys som en del av en ny konkurranse i markedet.

Det er Fram Eiendom som eier bygningen i Lienga 7.

– Vi har spilt inn Lienga som alternativ til PFT men så langt ikke fått status på videre fremdrift eller aktualitet noe dere må høre med PFT om, sier Kenneth Bye, daglig leder i Fram Eiendom.

Den nye leieavtalen skal ha en varighet på 10 år med opsjon på 5 + 5 år, alternativt 15 år med opsjon på 5 år. PFT opplyser at den totale kostnadsrammen vil ligge på mellom 100 millioner og én milliard kroner.

– Forutsatt godkjenning er planen at kontrakt skal kunne tildeles i løpet av sommeren 2022, sier PFTs kommunikasjonsdirektør Espen Strai.

Innflytting i nye lokaler skal være gjennomført senest i april 2023, skriver PFT i sin redegjørelse.

LES OGSÅ: En klippe for norsk politi

Powered by Labrador CMS