Slik ser det ut inne på Oslo politidistrikts treningssenter på Fornebu.

Stengte treningsanlegget på dagen

Oslo politidistrikts treningsanlegg på Fornebu er stengt på grunn av helsefare.

Publisert Sist oppdatert

– Vi konkluderte med at det ikke er helsemessig forsvarlig å bruke bygget, sier hovedverneombud Gisle Pedersen i Oslo politidistrikt.

Etter en befaring på treningsanlegget i slutten av juni, forfattet han et tydelig brev til politidistriktet, med en klar anbefaling:

«Etter gårsdagens befaring vil jeg betegne byggets tilstand som kritisk og ikke egnet til videre bruk i sin nåværende form. […] Generelt sett bærer bygget preg av manglende vedlikehold og renhold. Øvingsanlegget er skittent og støvete og så ledes lite egnet til å oppholde seg i over tid», skriver Pedersen i brevet.

Oslo politidistrikt reagerte resolutt: 1. juli ble treningsanlegget stengt.

– De har virkelig skjønt alvoret, sier Pedersen.

Flere ble syke

Under befaringen på treningssenteret, som blant annet benyttes av Beredskapstroppen, dokumenterte hovedverneombudet en rekke helseskadelige forhold. Blant annet var treningsområdene var preget av due-ekskrementer, mugg, skitt og støv.

«Gulv og flater er fulle av støv og skitt og lite forenlig med eksempelvis pågripelser, arrestasjonsteknikk og førstehjelpsundervisning på mark-/gulvnivå. Mannskapene vil ved disse aktivitetene eksponeres for støv og partikler som ikke er helsefremmende. Instruktører vil ved lengre tids opphold i bygget utsettes for støv og partikler som ikke er helsefremmende», skriver Pedersen.

Flere av instruktørene har meldt om sykdomsplager etter å ha oppholdt seg i bygget.

– Instruktørene har fortalt om unormal tretthet, hodepine og luftveisplager. Dette har vi også hørt om før, men det har aldri vært så ille som nå. Vannlekkasje og påfølgende mugg- og soppvekst er kanskje en medvirkende årsak, sier hovedverneombudet til Politiforum.

I brevet lister han opp flere andre kritikkverdige forhold:

  • Usikrede strømledninger, kontakter og tavlerom.
  • Sopp- og mugg i byggets fjerde og femte etasje.
  • Delvis svært skittent ventilasjonsanlegg.
  • Åpen og usikret heissjakt.
  • Skittent spiserom/pauserom.
  • Lukt og skitt på enkelte toaletter.

– At politifolk har godtatt både å trene og jobbe her, sier litt om hvor lojale de er, mener Pedersen.

Asbest i bygget

I brevet han sendte politidistriktet, listet hovedverneombudet opp en rekke tiltak som han mener må gjennomføres før treningssenteret kan benyttes videre. I tillegg til en grundig rengjøring og utbedring av manglene overfor, krever han at det gamle bygget også sjekkes for asbest og PCB.

– Vi har fått bekreftet at det er asbest i bygget, og byggets tilstand tatt i betraktning, er det viktig å få avklart om det er fare for spredning av asbestfibre.

Pedersen understreker at han ønsker å bidra til en god løsning sammen med politidistriktet.

– Min intensjon er å hjelpe dem til å komme i mål med et anlegg som kan brukes. Jeg håper alle som sitter på bygg som er egnet til vår aktivitet tar kontakt. Behovet er akutt.

Det er ingen hemmelighet at bygget på Fornebu kommer til å bli revet, og at Oslo-politiet uansett må skaffe seg nye og egnede treningsfasiliteter.

«Det må nå for alvor arbeides strategisk med å finne egnede og forsvarlige øvingsanlegg for politidistriktet», påpeker Pedersen i brevet.

Jakten er i gang

Politiforum har tidligere skrevet om politiets planlagte beredskapssenter, som blant annet skal gi moderne treningsfasiliteter til Beredskapstroppen, men som etter stadige forsinkelser tidligst kan stå ferdig i 2019.

Det er uklart om også resten av Oslo politidistrikt vil kunne benytte seg av treningsfasilitetene i dette senteret. Uansett ligger beredskapssenteret mange år fram i tid.

Økonomisjef Tor Dalen i Oslo politidistrikt, sier til Politiforum at arbeidet med å lete etter alternative treningsfasiliteter til Fornebu allerede er i gang.

– Vi har sett på mulige alternativer i Oslo, sier Dalen til Politiforum.

– Da snakker vi om et alternativ til å løse et kortsiktig problem. Med så mange politfolk som må gjennom trening, har vi et kjempeproblem hvis Fornebu stenges permanent, fortsetter han.

Allerede i dag er Oslo politidistrikts leieavtale på Fornebu på overtid. Bygningen kan bli besluttet revet nærmest når som helst, sier økonomisjefen.

– På kort sikt må vi utbedre direkte helsemessige pålegg, men jeg kan ikke anbefale tunge investeringer der ute fra et økonomisk ståsted, i et lokale som hvert øyeblikk skal kondemneres. Personlig synes jeg dette er et ok tidspunkt å finne noe nytt.

Problemet er at det kommer til å bli dyrere for Oslo politidistrikt.

– Dagens leiepris gjenspeiler fasilitetene, for å si det slik. Fornebu er billig for oss, og har dekket et behov. Vi er på jakt etter store, ledige lagerhaller, men det vil helt sikkert koste mer enn Fornebu. Snakker vi om et permanent, bra treningssenter, kan det bli kjempedyrt, sier Dalen.

Oslo politidistrikts treningssenter på Fornebu.
Powered by Labrador CMS