Fra 1. juli blir påvirkningsoperasjoner straffbart i Norge 

Fra 1. juli blir det straffbart å bidra i skadelige påvirkningsoperasjoner på vegne av utenlandsk etterretning.

Publisert Sist oppdatert

– Vi vet at autoritære stater ønsker å påvirke oss for å tjene sine egne interesser, og i økende grad tar i bruk sammensatte eller hybride virkemidler, slik som påvirkningsoperasjoner, for å oppnå innflytelse og påvirke beslutningstakere og opinionen i andre stater, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Mehl understreker at det er nødvendig å jobbe langs flere spor for å beskytte samfunnet mot skadelig fremmedstatlig påvirkning.

Forslaget ble lagt fram i Stortinget i januar av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Det har fått flertall, og fra 1. juli er det straffbart å bidra i skadelige påvirkningsoperasjoner.

– Jeg er glad for at Stortinget har vedtatt de lovendringene som regjeringen foreslo for å stryke det strafferettslige vernet mot skadelig påvirkningsvirksomhet, legger hun til.

Fikk kritikk

Lovforslaget ble opprinnelig sendt ut på høring av den forrige regjeringen. Det opprinnelige forslaget fikk kritikk fra flere høringsinstanser.

Flere mente de foreslåtte straffebestemmelsene var for vage og vidtrekkende, og at dette kunne ha en negativ effekt på ytringsfriheten. Denne kritikken har regjeringen tatt på stort alvor og lyttet til.

– Det har vært viktig å utforme så presise og klare bestemmelser som mulig for å unngå unødvendige inngrep i ytringsfriheten. Å søke å påvirke beslutningstakere og opinionen i sin alminnelighet er en grunnleggende del av demokratiet og ytringsfriheten. Det vi foreslår å gjøre straffbart, er å bidra i virksomhet som kan skade grunnleggende samfunnsinteresser på vegne av fremmed etterretning, sa Mehl i januar.

PST får nye verktøy med lovendringene

Påvirkningsoperasjoner skjer stort sett digitalt og i det skjulte, skriver departementet og legger til at dersom PST skal ha mulighet til å beskytte Norge mot skadelig påvirkningsvirksomhet, så må de ha en mulighet til å bruke skjulte tvangsmidler.

– Vi befinner oss i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon, og det har derfor vært nødvendig å gi PST noen nye verktøy til å oppdage, forebygge og etterforske påvirkningsvirksomhet, ved å kunne ta i bruk skjulte tvangsmidler.

– Dette er et viktig tiltak for å øke evnen til å oppdage og bekjempe påvirkningsoperasjoner, sier Mehl avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS