DEBATTINNLEGG

En hyllest til «grensejegerne»

Kompetansen disse medarbeiderne har opparbeidet seg er solid. Oppdraget er spesielt, også i et historisk perspektiv.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Den 16. mars 2020 besluttet regjeringen at 400 midlertidige koronastillinger skulle opprettes. Disse skulle hjelpe politidistriktene med å gjennomføre grenseoppdraget og øke beredskapen i forbindelse med koronapandemien. Disse stillingene har vært helt avgjørende, og til uvurderlig støtte for Øst politidistrikt – både på flyplassen og landegrensen.

Jeg ønsker å rette fokus på de dyktige medarbeiderne som har fylt disse 400 stillingene. De har kommet fra Politihøgskolen, motiverte og lykkelige over endt utdanning, ut i en meget spesiell arbeidssituasjon. Nå går tiltakene forhåpentligvis mot en ende, og «grensejegerne» skal ha nye jobber.

«Grensejegerne» fikk en brå start, og de fleste ble administrativt ansatt. Denne måten å bli ansatt på, går på siden av kvalifikasjonsprinsippet, ansettelsesråd og intervjuer. Tiden som grensejeger har vært preget av kortvarige engasjementer og uklar fremtid, samtidig som de har utført en meget viktig og samfunnskritisk oppgave.

I Øst har det vært jobbet godt, både i linjen og stab, for å legge best mulig til rette for de nyansatte. Det er likevel krevende å gi så mange midlertidige ansatte den starten de fortjener, med et stadig skiftende situasjonsbilde og stor gjennomtrekk i stillingen. Det bekymrer meg at så mange ansatte har vært midlertidige over så lang tid, i en så stor og viktig etat som politiet. Det er derfor nå viktig at man har gode prosesser og har god informasjon – både fra arbeidsgiver og fagforening – når disse stillingene skal gjøres faste. Lokalt i Øst vil man ha inn kompetanse fra grensen på utlysningstekster på grunnstillinger på GDE, dette fordi vi ser at kompetansen er viktig for hele distriktet.

Kompetansen disse medarbeiderne har opparbeidet seg er solid. Oppdraget er spesielt, også i et historisk perspektiv. Det har kommet nye tiltak fortløpende, og de har hele veien måtte tilpasse seg føringer som har kommet. De har gjort en formidabel jobb med å forklare, være forståelsesfulle og håndheve de tiltak som er gjeldende. De har vært politiets ansikt utad overfor et stort antall mennesker som har kommet til grensene, og de har vært med på å bygge tillit til norsk politi. De har vært statens talerør til befolkningen og besøkende, og budskapet har vært både komplekst og dynamisk. De fortjener honnør for innsatsen de har gjort.

Vi må nå påse at det ligger gode prosesser til grunn for ansettelsene som kommer, og at man allerede nå begynner planleggingen. Disse medarbeiderne fortjener en god velkomst ute i distriktene og må lære at fast ansettelse og gode prosesser er måten vi gjør det på i politiet.

LES OGSÅ: Oppretter ny felles norsk-svensk politistasjon

Powered by Labrador CMS