Justisminister Monica Mæland og regjeringen vil opprette en norsk-svensk politistasjon på grensa på Magnormoen. Den nye politistasjonen skal ligge på tomta bak henne.
Justisminister Monica Mæland og regjeringen vil opprette en norsk-svensk politistasjon på grensa på Magnormoen. Den nye politistasjonen skal ligge på tomta bak henne.

Oppretter ny felles norsk-svensk politistasjon

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har bestemt at det skal opprettes en ny felles norsk-svensk politistasjon på Magnormoen, i Innlandet. Den skal reises som et nybygg på grensa mellom Norge og Sverige.

– Kriminalitet i grenseområdene er en utfordring. Derfor vil vi etablere en felles politistasjon med Sverige på grensen. Det vil ha stor betydning for å bekjempe denne kriminaliteten, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), i en pressemelding.

Hun legger til at dette er i tråd med anbefalingene fra Politidirektoratet og Politiets fellestjenester.

Justisdepartementet opplyser at konseptutredningen inneholder ikke et fullt utredet byggeprosjekt, men grunnlag for valg av konsept, og at det i det videre arbeidet er momenter som utredes videre. Dette skal følges opp gjennom tett dialog med blant annet politiet, Statsbygg og svenske politimyndigheter.

- Det er et nært og godt samarbeid mellom politietatene i de ulike landene i Norden. Et nybygg på grenselinjen vil være et naturlig neste skritt i en videreutvikling av det nære politisamarbeidet som allerede eksisterer mellom Sverige og Norge, sier Mæland.

- Det er viktig at en avtale med svenske politimyndigheter om selve bygget er på plass før spaden settes i jorda. Det vil vi følge opp i tiden fremover, sier hun.

LES OGSÅ: Økt press på grensekontrollen: Omdisponerer ansatte fra UP og Politiets utlendingsenhet til grensa

Powered by Labrador CMS