De 150 første nyansatte blir fordelt til politidistrikter som nylig har blitt pålagt oppgaver innen grensekontroll. Bildet er tatt på Svinesund i mars. Foto: Thor Håkon Ullstad/Tolletaten

Opptil 400 stillinger lyses ut i politiet:

Nå er ansettelsen av 150 politifolk i gang

Mens de resterende 250 nye politistillingene lyses ut innen utgangen av april.

Politidirektoratet (POD) har fått i oppdrag av Justisdepartementet om å ansette opptil 400 politifolk, for å styrke beredskapen på grunn av sykefravær og karantene i forbindelse med koronaviruset.

Personene som ansettes er utdannet politimenn og -kvinner, men som ikke har fått jobb i politietaten. Rekrutteringen vil skje i flere faser. I første fase er politidistrikter med landegrense til Sverige og Finland prioritert.

- I første fase legges det opp til å ansette inntil 150 personer på bakgrunn av søkerlister fra tidligere rekrutteringsprosesser i politidistriktene. Disse stillingene vil ikke annonseres gjennom ordinær utlysning. Dette er satt i gang i politidistriktene, og aktuelle kandidater kan forvente å bli kontaktet i løpet av de neste ukene, skriver direktør Karin Aslaksen i HR- og HMS-avdelingen i Politidirektoratet i en e-post til Politiforum.

ER I GANG: - Aktuelle kandidater kan forvente å bli kontaktet i løpet av de neste ukene, sier POD-direktør Karin Aslaksen.

Lyser ut resten i slutten av aprill

De første 150 nyansatte fordeles til de seks politidistriktene Øst, Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark politidistrikt. Politifolkene blir ansatt i en periode på seks måneder, med mulighet for utvidelse til 12 måneder hvis det er behov for det.

I fase to vil POD lyse ut inntil 250 stillinger, som vil bli fordelt til politidistriktene med utgangspunkt i et sett kriterier, som distriktenes innbyggertall og fravær hos egne mannskaper.

- Når igangsettes fase 2? Vil disse stillingene lyses ut, eller vil ansettelsesprosessen være lik fase 1?

- Det planlegges med en felles utlysning av inntil 250 stillinger innen utgangen av april. Mer informasjon om stillingsutlysningene vil komme så fort dette er klart, fortsetter Aslaksen.

LES OGSÅ: - Vi melder oss til tjeneste

- Har ansatt

I Nordland politidistrikt ved GDE (geografisk driftsenhet) Ofoten opplyser de at de allerede har fått ansatt nye politifolk som skal bidra på grensa.

Mens i Innlandet politidistrikt får de styrket mannskapet med 29 midlertidige stillinger som følge av koronasituasjonen.

Det kommer frem i en pressemelding fra politidistriktet. Her heter det også at stillingene blir plassert organisatorisk under Utrykningspolitiet (UP) og skal bistå med grensekontrollen mot Sverige.

- Det er utrolig bra at vi får på plass disse midlertidige stillingene. De vil avlaste personellet vårt på grensa og bidra til at vi kan fortsette med den grensekontrollen vi skal gjøre i disse tider, uttaler politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt i pressemeldingen.

Brekke mener dette er en god mulighet for de som har fullført Politihøgskolen, men som ikke har fått jobb i politietaten ennå.

- Jeg ser frem til at de starter i jobbene allerede i påsken, sier Brekke.

Får ekstra midler

Politiforum har også tidligere fortalt at politiet får ekstra midler til å dekke nyansettelsene. 

- Politidirektoratet har fått opplyst at det vil komme midler fra Justis- og beredskapsdepartementet til å ansette opp til 400 politiutdannede og nødvendig materiell og utstyr til dette. Politidirektoratet har fokus på å omprioritere fra annen aktivitet til arbeidet rundt koronautfordringen for å mest mulig unngå merutgifter, har Roger Bjerke, direktør i styringsavdelingen i Politidirektoratet tidligere uttalt til Politiforum. 

Han la til at hvordan det totale omfanget blir, vil de komme tilbake til i ettertid av den pågående situasjonen nå. 

Forhandlingssjef Roar Fosse i Politiets Fellesforbund har tidligere fortalt at det jobbes med å ta høyde for at de som søker kan ha utløpt IP-godkjenning.

- Det er ikke slik at det løper flust med ferdigutdannet politipersonell med gyldig IP-godkjenning rundt i samfunnet vårt, uten å være ansatt i politiet. Når bestillingen er å ansette 300-400 polititjenestemenn, må man også finne løsninger på dette, har Fosse tidligere uttalt til Politiforum.

Powered by Labrador CMS