DEBATTINNLEGG

Kompetanse er dyrt, men inkompetanse er dyrere

Politiet vil fremover ha behov for å tiltrekke seg kompetanse fra blant annet teknologer. Men budsjettene til eksterne kurs for etaten er ikke høye.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

At politiet i årene fremover har et økende behov for IT-kompetanse er velkjent, og «alle» er enige om at dette både er viktig og at det må satses på.

Tidligere tilbød Politihøgskolen (PHS) kurs som etaten trengte. Da fikk man raskt tilført ferdigheter til deltagerne. Nå er alt som tilbys studier, med fokus på studiepoeng og tilførsel av kunnskap over lengre tid.

Ferdigheter gjennom kurs må man nå få andre steder, og ofte er det svært kostbart, i hvert fall innen det fagområdet jeg kjenner til, Digitalt politiarbeid. Budsjettene til eksterne kurs for etaten er ikke høye, og ikke sjelden medfører disse kursene også reising utenlands.

En annen ting ved å gå bort fra kurs og over til studier, er at kostnaden skyves over på den ansatte. Ikke nødvendigvis økonomisk, men ressursmessig. Kurs er vanlig å ta i arbeidstiden, mens studier er noe man tar ved siden av jobb, altså på fritid. Dette krever naturlig nok mer av den enkelte, og mindre fra arbeidsgiver.

I Statens personalhåndbok (SPH) 9.11.10 § 10 kan vi lese følgende:

«Arbeidstakere har i forbindelse med eksamen rett til en eksamens- eller en lesedag pr. to studiepoeng. Lesedagen(e) skal benyttes i umiddelbar tilknytning til eksamen. Arbeidstaker og arbeidsgiver må på forhånd avtale når dagene skal benyttes.»

Selv om det står at arbeidstaker og arbeidsgiver skal avtale på forhånd når dagene skal benyttes står det helt klart at de skal benyttes i umiddelbar tilknytning til eksamen. Sagt på en annen måte premierer Staten skippertak.

Studiene på PHS er ofte lagt opp med innleveringer i etterkant av samlinger i løpet av studiet. Disse innleveringene åpner ikke SPH for at man kan bruke lesedager til. Dette gjør at enda mer faller på arbeidstaker, og for mange som for eksempel har familie, er dette en betydelig byrde i hverdagen.

Hvem er det så som tjener mest på at arbeidstakere hever kompetansen sin? I hovedsak er det arbeidsgiver.

Hvem er det så som tjener mest på at arbeidstakere hever kompetansen sin? I hovedsak er det arbeidsgiver.

Politiet vil fremover ha behov for å tiltrekke seg kompetanse fra blant annet teknologer. Disse vil man ha behov for å gi kunnskap gjennom etterforskingsstudier på PHS og ferdigheter i form av kurs fra leverandører av ulike dataverktøy.

Det å lokke folk med at «begynner du hos oss så skal du få lov til å bruke fritiden din på å studere, og vi premierer kun skippertak», gjør at politiet kommer dårlig ut fra start.

Store private firmaer har ikke tilsvarende rigide holdninger til kompetanseheving, og ofte har de også bedre betingelser når det gjelder lønn og frynsegoder.

Ja, kompetanse er dyrt, men inkompetanse er dyrere!

Powered by Labrador CMS