Politiforum-redaktør Ole Martin Mortvedt.

Ressurssituasjonen i politiet

Nei, politimester Fossen

Jobben din er ikke å forholde deg til rammene. Jobben din er å sørge for at dine innbyggere får det politiet de har krav på.

Publisert

Det er oppgaven til landets til enhver tid sittende regjering å sørge for at vi får det politiet innbyggerne trenger.

Det skal de gjøre ved å bevilge de pengene du sier du trenger. 

Det påligger politiets ledelse et ansvar de ikke ser ut til å ville ta. Nasjonal ledergruppe heter det. Det er politidirektørens øverste ledergruppe, sammensatt av landets øverste politiledere - blant dem politimestrene.

Ledergruppen møtes jevnlig. Før var den så stor at politidirektøren ikke kunne føre en god dialog med alle. Det var altfor mange politimestre.

Nå har politidirektøren fått redusert antallet politimestre fra 27 til 13.

Det burde åpne for at politimestrene lett og uhindret kunne få låne politidirektørens øre, for å fortelle om ressursbehovet for å dekke opp det som nærpolitireformen lovet.

Reaksjonene fra innbyggerne sier noe annet. Tips om hasjplantasjer blir avvist, ventetiden på 02800 blir stadig lenger, og i Oslo blusser gjengvolden faretruende opp, til den lovlydige delen av hovedstadens store forferdelse.

Samtidig står avdelingsdirektør Knut Smedsrud på Politihøgskolens forskningskonferanse og sier at politiet har godt med ressurser. Hvor er disse pengene?

Nylig tok politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt bladet fra munnen, og sa noe annet. Han sa at han trenger flere penger. For å få bukt med en økende kriminalitet.

Samtidig ser vi at han kort tid etter at han skulle ansette flere forebyggere, må kutte 30 stillinger i Oslo vest. Mens justisminister Wara forsøker å slå politisk mynt på at det tas tak for å styrke politiet. Dette er keiserens nye klær. Vi hører om mer ressurser, men ser dem ikke.

Politimester Fossen, hvordan har du forsøkt å skaffe mer ressurser til det nye store sammenslåtte politidistrikt Sør-Øst? Din jobb er ikke å bøye nakken, og kun jobbe for å holde rammene.

Du skal møte dine innbyggere gjennom god dialog med lokalsamfunnene, og du skal forstå hva innbyggerne trenger av polititjenester. Og du skal argumentere både internt i politiet, og gjennom deltagelse i samfunnsdebatten, for å fortelle politikere hva som faktisk trengs.

Du skal ikke være lojal til en politikk som sulteforer politiet. Politiet er ikke politisk, og skal kun ha ett mål for øye: Best mulig polititjeneste. Uavhengig av politisk ledelse.

Takk til tillitsvalgt Silje Dølplads Johansson som forteller om virkeligheten slik den er, ved å åpent fortelle om at politidistriktet i praksis mangler flere hundre stillinger.

Takk til verneombud Per Fronth, som i sitt direkte varsel ansvarliggjør politikere.

Takk til lokallagsleder Hans Kristian Ek, som forteller at politansatte selv vegrer seg for å ringe politiet om tips, fordi han vet at de ikke har kapasitet.

Når skal innbyggerne takke sin politimester for at vedkommende åpent kjemper for tilstrekkelige ressurser?

Powered by Labrador CMS