Redaktør i Politiforum, Ole Martin Mortvedt.

Ingen misforståelse

I en pressemelding uten mulighet for oppfølgingsspørsmål, skriver Politidirektoratet (POD) i går at Politiforums oppslag om antallet politidistrikter, «må bero på en misforståelse». Misforståelse etter å ha lest og godkjent teksten?

Publisert Sist oppdatert

Politiforum ble tidligere denne uken gjort oppmerksom på at POD, gjennom beredskapsdirektør Kaare Songstad, hadde avlyst en lenge planlagt utdanning for stabene i enkelte mindre politidistrikter. Uten å vært i dialoog med de som var lovet plass.

Begrunnelsen som tilfløt personellet som ble trukket fra en viktig stabsutdanning, var at POD ikke så poenget i å utdanne stabspersonell i små politidistrikter som uansett ikke kom til å eksistere etter den kommende politireformen. Politidistriktene Østfinnmark, Vestfinnmark og Follo var ikke lenger på kartet i POD.

POD har nemlig bestemt seg for at de vil gå for ni politidistrikter.

I et intervju med Politiforum bekreftet beredskapsdirektør Songstad dette.

– Det stemmer at vi har anbefalt ni politidistrikter til departementet, sa han til Politiforum.

Godkjente sitatsjekken

Songstad ble forelagt sine sitater i saken til gjennomlesing. Etter halvannen time kom svaret til Politiforums journalist: Dette er sitater Songstad kan stå for. Han er sitert korrekt, noe POD bekreftet overfor TV2 tidligere i dag.

Da framstår det som mildt sagt underlig at politidirektør Odd Reidar Humlegård i en pressemelding senere i går skriver at POD «ikke på noe tidspunkt» har vært mer konkrete enn å anbefale Justisdepartementet «å etablere inntil ti politidistrikter». Han hevder deretter at Politiforums oppslag «må bero på en misforståelse».

Ikke minst er dette underlig all den tid POD og Humlegård avskjærer Politiforum og andre medier muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål. Hva er det POD mener med at Politiforum har misforstått?

Det er vanskelig å forstå hva som er uklart med setningen «Det stemmer at vi har anbefalt ni politidistrikter til departementet».

Hvis det er slik at det hersker intern forvirring blant toppledelsen i direktoratet om hva som er deres mening om fremtidig politistruktur, må dette tas internt i POD. Å forsøke å skape inntrykk av at det hefter en tvil om hvordan Politiforums journalist har oppfattet budskapet, står til lite troende.

Skriftlig dokumentasjon

Det er en velkjent taktikk å kritisere budbringeren i et forsøk på å rette fokus bort fra en ubehagelig sak. Det kler ikke politiledelsen å antyde at Politiforum publiserer feilaktige opplysninger, når POD selv har verifisert dem.

At POD først gir sitt tilsvar i form av en presiserende pressemelding fire timer etter at Politiforum publiserte sin sak, er også uforståelig.

Vanlig praksis når pressen gjør feil, er å gjøre journalisten oppmerksom på feilen for å få den korrigert. Det er en redelig praksis som også Politiforum følger - når det vi skriver faktisk er feil. Det er det ikke i dette tilfellet.

For i tillegg til bekreftelsen Politiforum fikk da vi intervjuet Songstad, sitter vi på skriftlig dokumentasjon hvor Songstad - svart på hvitt i en e-post - bekrefter at POD har gitt Justisdepartementet et bestemt råd om å gå for ni politidistrikter.

Dette fremgår som følge av en forklaring på hvorfor stabspersonellet i de tre overnevnte politidistriktene ikke får adgang til nødvendig stabsutdanning.

Disse tre politidistriktene eksisterer tydeligvis ikke på PODs kart lenger.

Det går et skille

Det går et skarpt skille mellom det et direktorat skal og kan gjøre, og det som ligger til politisk nivå å bestemme. Det kan se ut som om PODs kalkyler tilsier et gitt antall politidistrikter. Og det kan kanskje være rasjonelt å allerede gjøre driftsmessige tilpasninger til det som synes åpenbart.

Problemet for POD er at en pågående politisk prosess arbeider med rådene gitt i politianalysen. Vi vet at regjeringspartiene nå fortløpende foretar sonderinger. Dette skal munne ut i et råd til Stortinget. Et råd som bredt skal debatteres i samfunnet, ut fra samfunnets ønske om hvordan politiet skal organiseres.

Det fremstår som både frekt og uheldig at politifaglig ledelse foregriper en demokratisk prosess, og gjør tilpasninger til dette. Justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) sier til Politiforum at det ikke er bra at POD forskutterer en demokratisk behandling.

Det er en klok, og tydelig påminnelse om hvor beslutningstakingen ligger. Samtidig er det verdt å merke seg at justisminister Anders Anundsen i Politiforums juniutgave hadde et tydelig budskap. En sniktilpasning til et forventet mulig utkomme av regjeringens behandling av politianalysen ville han ikke ha noe av.

Ingen vet om eller når rådene om ny politistruktur blir tatt til følge. Og det kan ta lang tid før noe igangsettes. I mellomtiden skal politiansatte gjøre en viktig jobb. Hver dag. Hvilket politidistrikt som neste gang har behov for en godt kompetent stab, vet ingen.

Å undervurdere behovet for å tilføre enkelte staber kompetanse, er ikke å ta 22. juli-kommisjonens rapport på alvor når det gjelder å løfte kompetansen på stabene.

Å kalle Politiforums fremstilling en misforståelse fremstår som merkelig, når dette egentlig handler om manglende skjønn i forhold til å foregripe en politisk beslutning.

Powered by Labrador CMS